Publicaties

 • Jaarverslag 2020

  We kijken terug op een jaar van veranderingen. Van onverwachte mogelijkheden en een herontdekking van de kleine dingen des levens tot eenzaamheid, er is veel om over na te denken. Migratie is niet stilgelegd door de pandemie. Mensen die te maken krijgen met droogte, overstroming, oorlog en vervolging gaan nog steeds op zoek naar een veilig (...)
 • Rapport kwetsbaarheid en detentie binnen de gesloten centra

  In België komen vreemdelingen met een kwetsbaar profiel in gevangenschap terecht, ofwel voor de duur van hun asielprocedure, in afwachting van hun gedwongen verwijdering van het grondgebied. Door deze mensen op te sluiten, wordt hun kwetsbaarheid alleen maar groter. Tijdens hun wekelijkse bezoeken komen onze bezoekers steeds in contact met (...)
 • Xavier Dijon, Les frontières du droit. Quelle justice pour les migrants ?

  Bruxelles, Lessius, 2020, 380 p. Onze wetenschappelijk medewerker Xavier Dijon publiceerde in 2016 een klein werkje, Les réfugiés, in de reeks Que penser de…? (Namur, Fidélité, 124 blz.). Daarin ging het al over de grens. ‘Het is mijn obsessie’, zegt Xavier. In dit nieuwe, veel omvangrijkere boek heeft hij het verschijnsel van de grens uitvoerig en (...)
 • Voorbij terugkeer

  Herinnert u zich nog de repatriëring van enkele Soedanezen met behulp van een ’identificatiecommissie’ uit Soedan? Er werd naar aanleiding hiervan een commissie (Bossuyt) in het leven geroepen om het terugkeerbeleid onder de loep te nemen. Ngo’s kregen in deze commissie geen stem. De overheid evalueert dus zichzelf. Ngo’s publiceren nu een eigen (...)
 • Jaarverslag 2019 - Het laatste jaar van méér opsluiting?

  Er werden meer mensen opgesloten in 2019 dan het jaar ervoor. Dat dit in 2020 anders zal zijn, is nu al zeker: in de maanden maart en april werden honderden mensen vrijgelaten. Nieuwe opsluitingen zijn er nauwelijks. Maar zullen opsluitingen opnieuw op dezelfde manier hervatten nu de normaliteit geleidelijk aan terugkeert? We hebben er (...)