Bestuurswissel JRS Belgium

Sinds januari 2021 heeft JRS een nieuwe voorzitter: Bruno Standaert, GCL-lid net zoals zijn echtgenote Ginette, en broer van Nicolas, s.j. We hopen dat Bruno op zijn manier een even sterke voorzitter wordt als zijn voorganger Xavier Ortegat die we hier digitaal in de bloemetjes zetten. Xavier Ortegat was voorzitter van de Raad van Bestuur sinds 2015. Dat betekent dat hij twee mandaten van drie jaar die positie heeft bekleed. Hij volgde Paul De Greef, s.j. op die reeds gedurende zijn interim-voorzitterschap aan Xavier een kostbare medebestuurder en raadgever had, ondermeer bij het kiezen van nieuwe medewerkers en bij evaluaties.

PNG - 28.7 kioOngetwijfeld viel Xavier daarbij terug op zijn professionele bestuurservaring. Na enig aandringen wilde hij toch zelf voorzitter te worden. Xavier heeft JRS door onrustige wateren geleid, en heeft daarbij vooral ingezet op communicatie. Zo heeft hij zich altijd voor het team beschikbaar weten te stellen, niet in het minst naar aanleiding van de moeilijke periode die de organisatie heeft gekend in 2019. Werken voor JRS is een veeleisende roeping, zeker in België waar men gekozen heeft voor de vluchtelingen die het meest uitzichtloos zijn: de gedetineerde uitgeprocedeerden. Dat werk kan, ook organisatorisch, tot uitputting en burnout leiden. Xavier gaf de teamleden de uitdrukkelijke toestemming om hun werk tijdelijk opzij te schuiven en de nodige tijd te nemen om rustig over reorganisatie na te denken. Dat was een belangrijk signaal dat de boot van JRS Belgium toch in rustiger wateren heeft gevoerd.

Ook fundraising voerde hij als modern bestuurder hoog in het vaandel. Bovendien heeft Xavier geijverd voor het herdefiniëren van serene relaties tussen JRS B en de Sociëteit. Dat gebeurde enerzijds preventief via de herziening van de statuten in 2019, en anderzijds concreet-dynamisch via de samenwerkingsovereenkomst die momenteel wordt afgewerkt. Dat is zeker in onze regio heel belangrijk aangezien wij verlangen vanuit ons ignatiaans netwerk waartoe JRS uiteraard behoort, gemeenschappelijk onze koers voor de komende jaren te onderscheiden. Xavier’s fijne, genuanceerde geest is daarbij constant op zoek geweest naar een delicaat evenwicht tussen de onafhankelijke werking van deze vzw en de trouw aan de stichtende inspiratie van Arrupe waarmee Xavier vertrouwd is: de band tussen geloof en gerechtigheid, en breder de hele modo de proceder van de Sociëteit.

Xavier, danken is erkennen dat we afhankelijk zijn van de ander, zijn talenten en persoon. Het is erkennen dat wat jij al die jaren gedaan hebt niet vanzelfsprekend is, en wij voegen eraan toe: het is eerder van-God-sprekend. Dank om van Hem een kostbaar instrument geweest te zijn als voorzitter.

Marc Desmet SJ, regionaal overste jezuïeten Europese Lage Landen