Boekenactie Caricole

‘Toon mij uw boekenkast, en ik zeg u wie u bent.’ In het geval van Caricole, het gesloten transitcentrum vlak naast de internationale luchthaven gaat het om een kast met boeken in 51 talen, wijd uiteenlopende onderwerpen en een groot aantal dubbels en vertalingen van heilige Boeken, voornamelijk dan de Bijbel en de Koran. De populairste talen? Ieder jaar een nek-aan-nekrace tussen Arabisch en Turks.

In het detentiecentrum Caricole, waar de atmosfeer altijd twijfelt tussen slecht nieuws, verslagenheid en hardnekkig optimisme, is het klaslokaal met zijn boekenkast als een oase van breekbare rust, met leraar Kris (Borremans) als verwelkomend onthaal. ‘In de klas spreken we zelden of nooit over de procedures. Meestal wordt er les gegeven en soms praten we wel eens na en komen die dingen ter sprake, maar ik kan hen daar weinig over vertellen, natuurlijk. Ik zeg hen wel dat ze zich uiteraard moeten bezighouden met hun juridisch dossier, maar nooit 24 uur per dag, want dan draai je zot natuurlijk. Het is belangrijk dat ze een zekere daginvulling vinden tijdens hun verblijf hier.’

Dat ritme vinden velen door het lezen van boeken, het merendeel verzameld door Kris en zijn collega’s. Met zo’n 1500 ontleningen per jaar is het duidelijk hoe noodzakelijk de bibliotheek is voor vele gedetineerden. De succesformule werd zelfs voorzichtig uitgebreid, nu er ook een samenwerking is met het gesloten centrum voor vrouwen in Holsbeek, waar Kris regelmatig boeken uitleent. Dat de dankbaarheid groot is valt af te leiden uit het feit dat vele boeken in feite schenkingen zijn van ex-gedetineerden. Vooral het Turkse aanbod werd sterk uitgebreid door gulle donaties van Turkse vluchtelingen die hun dagen in het centrum konden verlichten dankzij de boekenkast van Caricole.

JRS Belgium deed naar aanleiding van de boekenweek een oproep naar individuen en scholen om anderstalige boeken te verzamelen. In juni konden we vele boeken afgeven in Caricole. Naast alle individuele donateurs danken we graag ook het Centre Scolaire Saint-Benoît Saint-Servais te Luik en het Collège Saint-Stanislas te Mons. Wie zelf een anderstalig boek (geen Nederlands, Frans of Engels) nieuw leven wil geven, kan altijd contact opnemen met JRS Belgium.

Ruben Bruynooghe
bezoeker Caricole