Institutionele partners

Om de impact van zijn actie te vergroten, is JRS-Belgium lid van volgende structuren :

JRS EUROPE
Het regionaal bureau van JRS in Europa, dat te Brussel gevestigd is, laat de stem van de vluchtelingen horen bij de instanties van de Europese Unie. Het coördineert het advocacy-werk van een vijftiental nationale JRS-kantoren. JRS-BELGIUM maakt deel uit van de algemene vergadering van JRS-EUROPE.
http://www.jrseurope.org/

CIRÉ
De CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers) werd in 1954 opgericht en is een pluralistische coördinatiestructuur van 23 verenigingen die werken op het vlak van opvang van buitenlanders en van migratiekwesties. JRS-Belgium is lid van de algemene vergadering en van de raad van bestuur ervan.
http://www.cire.be/


VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Deze organisatie overkoepelt aan de Nederlandstalige kant een vijftigtal verenigingen en veel vrijwilligers, die willen opkomen voor de rechten van de vreemdelingen. JRS Belgium is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan verscheidene werkgroepen ervan.
http://www.vluchtelingenwerk.be/

BCHV
Het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen is de specialist inzake hulp aan asielzoekers, erkende vluchtelingen en personen die subsidiaire bescherming genieten. Sedert 1993 is het BCHV de operationele partner in België van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). JRS is lid van de algemene vergadering en van de raad van bestuur ervan. Hij neemt overigens deel aan de maandelijkse contactvergadering waarop het BCHV de officiële instanties voor migratiebeleid en de verenigingswereld bijeen brengt.
http://www.cbar-bchv.be/nl-nl/home.aspx

SeTIS Bxl
De ‘Service de Traduction et d’Interprétariat en milieu Social Bruxellois’ levert tweedelijnstolkdiensten die aangepast zijn aan de behoeften van de non-profitsectoren. JRS-B is lid van de algemene vergadering ervan en doet en beroep op de telefoontolken tijdens haar bezoeken in gesloten centra of in terugkeerhuizen.
http://www.setisbxl.be/