JRS Belgium is op zoek naar een vrijwilliger om het gesloten centrum in Brugge te bezoeken

JRS Belgium bezoekt elke week, zelfstandig, verschillende detentiecentra voor mensen zonder papieren in België.

Onze bezoekers bieden gedetineerden morele, psychosociale en juridische steun.

Voor JRS Belgium is het belangrijk te gaan waar niemand anders gaat, om de omstandigheden van de detentie te controleren maar ook om bij de mensen te blijven die om administratieve redenen opgesloten zitten en hen te verzekeren dat de wereld hen niet vergeten is en dat ze er niet alleen voor staan.

Ben je klaar om je in te zetten voor een boeiende ervaring door onze actie in het gesloten centrum in Brugge te steunen?

JRS Belgium is op zoek naar iemand die minstens een jaar lang beschikbaar is om één of twee keer per maand op bezoek te gaan, in duo met een ervaren bezoeker.

Wij verwachten:

· een actieve kennis van het Nederlands of het Frans en ten minste een passieve kennis van de andere taal

· een kennis van andere vreemde talen, in het bijzonder het Engels

· het verlangen om banden te smeden met mensen met een migratieachtergrond

· de wens om zich te vormen op het gebied van actief luisteren, vreemdelingenrecht, interculturele communicatie e.d.

· kennis van het vreemdelingenrecht en/of ervaring met psychosociaal werk met vluchtelingen en migranten zijn bijkomende troeven

Natuurlijk vergoeden wij alle reis- en telefoonkosten.

Voor meer informatie zie onze website https://www.jrsbelgium.org/Wat-het-is of contacteer onze collega Ruben Bruynooghe 0478 68 92 90

Stuur uw CV en motivatiebrief vóór 5 oktober naar yasmina@jrsbelgium.org