Krachten, kansen en uitdagingen voor onze vrijwilligerswerking

JRS beraadde zich het afgelopen jaar over zijn vrijwilligerswerking. De groep mensen die ons van nabij ondersteunt, de vrijwilligers, ontbrak niet in deze reflecties. Waarom doet JRS Belgium eigenlijk een beroep op vrijwilligers en wat betekenen ze voor de organisatie en haar doelpubliek? En wat betekent JRS voor hen? We lijstten het allemaal op en we lichten hier enkele redenen uit. Er kwamen niet alleen filosofische redenen naar voren zoals: ze openen ons en hun perspectief op de wereld, ze verbreden ons draagvlak, ze getuigen over de gesloten centra en het terugkeerbeleid en ze stimuleren solidariteit. De meerwaarde van complementaire skills, het uitbreken uit een te strak professioneel kader, de frisse ideeën en andere praktische argumenten ontbraken evenmin. En als we spreken over onze kernactiviteit, het begeleiden, dan zijn de onbaatzuchtige ontmoetingen met onze vriendschappelijke bezoekers begeleidingen in de meest pure vorm.

JPEG - 8.4 Mio

Om de schat aan krachten van onze vrijwilligers te behouden, versterken, ondersteunen en vormen, evenals om ze te behoeden voor uitputting en/of ontgoocheling, besloten we meer energie te steken in deze aspecten en te investeren in ons vrijwilligersbeleid. Het instellen van de functie Teamondersteuning en de aanstelling van een vrijwilligers coördinator tekenden het kader uit om de professionalisering van dit vrijwilligersbeleid vorm te geven en uit te voeren.

Op het terrein zelf werd de groep standvastige vrijwilligers aangevuld met enkele nieuwe vriendschappelijke bezoekers. Daarnaast werden er vijf nieuwe geaccrediteerde vrijwilligers aangeworven, zodat onze vaste medewerkers systematisch in duo op bezoek kunnen gaan in de gesloten centra. Deze dynamiek werd erg positief onthaald in de eerste maanden.

De uitdaging voor 2020? Een meer diverse groep vrijwilligers aanspreken, voor even diverse taken en een vlotte opvolging inplannen voor engagementen die aflopen.

Dit artikel is onderdeel van het jaarverslag van JRS Belgium. U vindt hier het overzicht.