[ingevuld] Vacature : Directeur.trice

Kader

Jesuit Refugee Service Belgium is de Belgische – tweetalige – afdeling van de Jesuit Refugee Service (JRS), een internationale NGO die door de Jezuïetenorde werd opgericht en momenteel aanwezig is in meer dan 50 landen. Haar taak bestaat uit het begeleiden van vluchtelingen en gedwongen migranten, het zich tot hun dienst stellen en het opkomen voor hun rechten. Ze wortelt in de ignatiaanse spiritualiteit en respecteert eenieders eigenheid.
In België verleent JRS vooral steun aan gedetineerden in gesloten centra en in terugkeerwoningen, waar ze verblijven in afwachting van hun terugzending of van de toestemming om in België te blijven. Bovendien wil JRS dat er andere oplossingen dan detentie worden gevonden.
In samenwerking met andere NGO’s bieden de leden van JRS Belgium aan die mensen een integrale (menselijke, sociale, juridische...) begeleiding door geregelde bezoeken in gesloten instellingen en door het uitwerken van alternatieven voor detentie. JRS neemt het ook voor vluchtelingen en gedwongen migranten op door contacten met de bevoegde overheden en door sensibiliseringsacties. JRS besteedt speciaal aandacht aan de meest kwetsbare vluchtelingen.
Aangezien de huidige directeur in november 2021 met pensioen gaat, zoekt JRS Belgium een nieuwe directeur/trice.

Bent u die inspirerende persoon die aandachtig kan luisteren? Bent u de coach die dit team participatief kan leiden, knopen kan doorhakken en diplomatische kwaliteiten bezit om relaties en een netwerk uit te bouwen? Hebt u een hart voor vluchtelingen en gedwongen migranten en bent u bereid zich in te zetten in hun dienst, dan is deze vacature aan u gericht

Functie

Coördinatie van het verwezenlijken van de strategische doelstellingen van de VZW

o Leiden en coördineren van alle activiteiten van de NGO voor het verwezenlijken van de strategische en operationele doelstellingen die werden vastgelegd in samenwerking met de Raad van Bestuur en in samenhang met die van JRS International
o Leiden van het uitwerken van een strategische visie in samenwerking met de Raad van Bestuur
o Die strategie omzetten in een operationele meerjarenplanning en de jaarlijkse actieplannen opstellen
o Structureren en verzekeren van de opvolging van de strategische en operationele doelstellingen; toezien op de uitvoering van de projecten van de VZW en borg staan voor de kwaliteit ervan
o Instaan voor het financieel en materieel beleid, met inachtneming van het door de Algemene Vergadering goedgekeurde jaarlijks budget
o Opstellen van het budget van de vereniging
o Toezien op het naleven van het wettelijk en reglementair kader
o De Raad van Bestuur informeren over elk element dat nuttig kan zijn voor de goede werking van de VZW; geregeld opstellen van verhalende en financiële verslagen

Coördineren en inspireren van het team van vaste medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers

o Instaan voor het optimale beheer van de medewerk(st)ers en voor de goede verstandhouding binnen het team, door het enthousiasme van een in volle groei verkerende vereniging te steunen
o Op participatieve wijze leiding geven aan een team van 14 vaste medewerk(st)ers
o Toezien op de activiteit en de opvolging van het team van vrijwillig(st)ers
o Organiseren, coördineren en opvolgen van de uitvoering van de opdrachten/activiteiten van de projecten in kwantitatief en kwalitatief opzicht
o Het organogram opstellen
o De functieprofielen bepalen
o Aanwerven, beoordelen
o Delegeringen organiseren
o Een opleidingsbeleid bepalen

Vertegenwoordigen van JRS Belgium

o Opbouwen en in stand houden van een netwerk van professionele contacten om de VZW te promoten en partnerschappen aan te gaan. Meer bepaald letten op de dialoog met de vertegenwoordigers van de Jezuïetenorde en de aangeboden opportuniteiten versterken en optimaliseren door een netwerk te vormen met jezuïeten en ignatiaanse verenigingen (Ignan, Ignatiaanse Familie)
o Samenwerken met alle belangstellende partijen inzake detentie van migranten en wisseloplossingen voor detentie
o Zorgen voor het in stand houden van de dialoog met de federale politieke instanties en met de Administratie, er de standpunten verdedigen die werden ingenomen door JRS Belgium en door het netwerk van spelers die opkomen voor de rechten van vluchtelingen en gedwongen migranten
o De stem van JRS Belgium laten horen op als prioritair beschouwde evenementen en in de media
o Zoeken naar nieuwe financieringsbronnen voor de vereniging

Profiel

o De evangelische waarden delen
o Houd(st)er zijn van een masterdiploma (academisch onderwijs of hoger onderwijs van het lange type)
o Minstens drie jaar anciënniteit hebben in een vergelijkbare functie
o Goede ervaring hebben met het leiden en coachen van een team
o Belangstelling voor of relevante ervaring hebben met participatief leiderschap
o Kennis van en ervaring hebben met de politieke wereld
o Zeer diplomatisch ingesteld zijn, compromissen kunnen sluiten en tegelijk stevige standpunten kunnen verdedigen
o Sterk zijn inzake mondelinge en schriftelijke communicatie
o Ervaring hebben inzake het beheren van projecten
o Synthetisch en analytisch vermogen hebben
o Rechtlijnigheid
o Empathie en sociale polyvalentie
o Kennis van en ervaring hebben met het migratievraag¬stuk is een pluspunt
o Perfect Nederlands en Frans kennen; professioneel Engels kennen is ook nodig.

Voelt u zich geroepen om deze uitdaging op een enthousiaste manier op te nemen in een organisatie in volle uitbreiding, gelieve ons dan uw motivatiebrief alsook curriculum vitae op te sturen en dit ten laatste 31 mei 2021 ter attentie van de voorzitter van de raad van bestuur van JRS Belgium naar voorzitter-president@jrsbelgium.org.