Op zoek naar nieuwe gezinnen voor Plan Together 2

We starten de tweede fase van ons project ‘Plan Together’ op.

De afgelopen drie jaar bouwden we met dit project expertise op in thuisbegeleiding van gezinnen zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen. Meer informatie hierover vind je hier: https://jrsbelgium.org/Er-is-een-alternatief-voor-migratiedetentie

Twee gezinsbegeleiders ondersteunen de gezinnen op juridisch, sociaal én psychologisch vlak om te werken aan een duurzaam toekomstperspectief. Ze brengen regelmatige bezoeken aan het gezin, maken een analyse van het totale juridische dossier, stellen samen met het gezin een plan op maat van elk gezinslid op en werken intensief samen met andere actoren rond het gezin (bv advocaat, sociale dienst, vrijwilligers, school).

Wie komt in aanmerking voor deze begeleiding?

Gezinnen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 Het gezin heeft geen wettig verblijf en loopt bijgevolg het risico om vastgehouden te worden in woonunits van de Dienst Vreemdelingenzaken (met oog op gedwongen terugkeer)
 Het gezin bestaat uit 1 of 2 ouders en minstens één minderjarig kind dat jonger is dan 16 jaar
 Het gezin kan zich goed uitdrukken in tenminste één van de volgende talen: Frans, Nederlands, Duits of Engels
 Het gezin kan in eigen huisvesting en levensonderhoud voorzien
 Het gezin heeft een duidelijke wens om op zoek te gaan naar een oplossing voor de eigen precaire situatie en wil hierbij alle mogelijke pistes bekijken
 Het gezin is bereid om mee te werken, om alle nodige informatie en documenten te delen met de gezinsbegeleider en om op zeer regelmatige basis contact (via huisbezoeken, mail, telefoon, whatsapp...) te hebben met de gezinsbegeleider
 Het gezin heeft geen zware elementen van openbare orde in het dossier staan, die een duurzame oplossing in de weg kunnen staan
 Het gezin heeft niet met zware psychiatrische problemen te kampen

Hoe gaat het in zijn werk en wat zijn de eerste stappen?

Na een aanmelding van een gezin gaan we eerst de basiscriteria na. We bekijken of we over voldoende logistieke capaciteit beschikken om regelmatige thuisbegeleiding aan te kunnen bieden. Indien een gezin in aanmerking lijkt te komen plannen we één of twee kennismakingsgesprekken in. Tijdens deze gesprekken gaan we dieper in op de situatie en het engagement van het gezin. Als zowel het gezin als het team van JRS Belgium akkoord is met een samenwerking start het begeleidingstraject. We werken op het ritme van het gezin zonder een duur van begeleiding voorop te stellen. Wel bestaat het traject uit fases. Zo reconstrueren en analyseren we het juridische dossier gedurende de eerste maanden. Op basis van die analyse zal een piste voor duurzame oplossing naar boven komen. We bekijken samen met het gezin of de vooropgestelde pistes verder samen bewandeld worden.

Wil u meer informatie of kent u gezinnen die mogelijks interesse hebben in onze thuisbegeleiding? Neem dan vrijblijvend contact op met de gezinsbegeleiders via plan-together@jrsbelgium.org .