Operationele partners

JRS Belgium neemt overigens deel aan andere overleg en actieorganen:

DE TRANSIT-GROEP
Dit platform omvat een reeks Belgische organisaties die zich sterk maken voor de rechten en de waardigheid van gedetineerden ingesloten centra en wiens bezoekers wettelijk geaccrediteerd zijn om bezoeken te brengen in de gesloten centra. Ze hebben een drievoudige doelstelling: morele en psychologische steun verlenen aan gedetineerden, sociale en juridische hulp bieden, alsook toezien op en pleiten in verband de voorwaarden van detentie en uitwijzing van die personen. JRS Belgium maakt sedert zijn oprichting deel uit van de Transit-groep en werkt mee aan de coördinatie ervan.
Samenstelling:
  JRS B
  CARITAS INTERNATIONAL
  CIRE
  VWV
  Point d’Appui
  Aide aux Personnes Déplacées
  Ligue des Droits de l’Homme
  Centre Fédéral Migration
  UNHCR

HET PLATFORM ‘KINDEREN OP DE VLUCHT’
Het Platform Kinderen op de Vlucht omvat 38 Nederlandstalige en Franstalige organisaties. Het wijdt zich aan de bescherming van en aan het respect voor de fundamentele rechten van twee specifieke doelgroepen van kinderen in een kwetsbare situatie: niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en in gezinsverband levende kinderen met een onzeker verblijf in België. JRS Belgium werkt in dat verband meer bepaald op het thema van de gezinnen die in een terugkeerwoning werden ondergebracht.
http://www.kinderenopde vlucht.be/

HET PLATFORM ‘RECHT VOOR IEDEREEN’

PNG - 10 kio

Het platform Recht voor Iedereen is een feitelijke vereniging die bestaat uit spelers uit het Belgische middenveld en uit de gerechtelijke wereld – verenigingen, vakbonden, werkgroepen – uit het noorden en het zuiden van het land, die ernaar streven iedereen toegang te geven tot het recht. JRS-BELGIUM heeft zich daarbij aangesloten om zich te verzetten tegen de hervormingsplannen van de rechtsbijstand, die de daadwerkelijke erkenning van de fundamentele rechten van de van hun vrijheid beroofde vreemdelingen in het gedrang brachten.

INTERNATIONAL DETENTION COALITION
JRS-Belgium is lid van de IDC, een netwerk dat meer dan 300 verenigingen en particulieren uit meer dan 70 landen groepeert, die zich ten dienste stellen van vluchtelingen, asielzoekers en migranten die opgesloten zitten.
http://idcoalition.org/