Plan Together

Met Plan Together bieden we thuisbegeleiding aan gezinnen zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen aan. Twee gezinsbegeleiders ondersteunen hen op juridisch, sociaal én psychologisch vlak om te werken aan een duurzaam toekomstperspectief.

We geloven dat in veel situaties de opsluiting van gezinnen met kinderen had kunnen vermeden worden. Met ruimte, respect en tijd kunnen mensen wel tot duurzame oplossingen komen. Een duurzame oplossing kan zijn: een wettig verblijf in België, een wettig verblijf in een ander land of een duurzame terugkeer naar het land van herkomst.

Wanneer mensen in hun waardigheid en in hun kracht gesteund worden, kunnen ze op een constructieve manier over hun toekomst nadenken. Ze zijn zelf in staat om stappen te nemen in hun persoonlijke migratieproces en op die manier hun situatie zonder wettig verblijf beëindigen. Want een toekomst zonder verblijfsdocumenten is voor geen enkel kind een waardige toekomst.

Via het concreet uitwerken van thuisbegeleiding willen we beleidsmakers tonen dat onafhankelijk, kwaliteitsvol en holistisch case management een effectief alternatief voor detentie kan zijn. Wij werken daarbij nauw samen met het European ATD Network (atdnetwork.org), dat in andere Europese landen vergelijkbare pilootinitiatieven ontplooit. Gezamenlijk willen wij overheden ertoe aanzetten om op nationaal en Europees vlak humane en effectieve alternatieven voor detentie te implementeren.

Gezinsbegeleiders

  brengen regelmatige bezoeken aan het gezin

  maken een analyse van het totale juridische dossier

  stellen samen met het gezin een plan op maat van elk gezinslid op

  werken intensief samen met andere actoren rond het gezin (bv advocaat, sociale dienst, vrijwilligers, school, ….)

Wens je meer info of ken je gezinnen voor wie we van betekenis kunnen zijn? Neem dan contact op met plan-together@jrsbelgium.org.

JPEG - 2.9 Mio