Terugkeer- of aankomstwoning?

JPEG - 162.7 kio

Sinds 2008 zijn de bezoeken in de terugkeerwoningen vast onderdeel van de structurele werking van JRS België. Na de sluiting van de family units in april verlegden we onze focus op de terugkeerwoningen en konden we opnieuw rekenen op twee bezoekers. Het bezoekmodel werd aangepast. Sinds mei 2019 bezoeken we de families in duo zodat er meer aandacht naar alle leden van het gezin kan gaan. Nieuw is ook de steun van UNICEF. Eén keer per maand gaat een medewerker van UNICEF met ons mee. Zij monitoren vooral het algemene welbevinden van de kinderen. Deze bondgenoot betekent veel voor JRS die tot nu toe de enige NGO was die op regelmatige basis aanwezig was in de woningen. Het is de bedoeling om in 2020 het beleidswerk samen af te stemmen. In het kader van een evaluatierapport over de werking van de terugkeerwoningen ging het Platform Kinderen op de Vlucht ook een aantal keren mee om families uitgebreid te interviewen.

We begeleidden 50 families met in totaal 94 minderjaren in de terugkeerwoningen. De meeste gezinnen kwamen aan op de luchthaven van Zaventem waar ze een verzoek indienden voor internationale bescherming. Vervolgens, in afwachting van de beslissing op hun verzoek, werden deze gezinnen vastgehouden in de terugkeerwoningen. Deze groep vormde ¾ van het totaal aantal gezinnen dat wij ontmoetten. Gezien de woningen veel minder voor gedwongen terugkeer dan wel voor aankomende asielzoekers lijken gebruikt te worden, kan men bijna beter spreken van ‘aankomstwoningen’ in plaats van ‘terugkeerwoningen’.

Heel opvallend dit jaar was het overwicht van Turkse en Venezolaanse en andere families van Latijns-Amerikaanse origine. Als bezoeker haalden we dan ook ons Spaans vanonder het stof.

De levensomstandigheden zijn niet wezenlijk veranderd. Er is nog steeds geen investering geweest in materiaal of activiteiten voor de kinderen. Verveling is dan ook alomtegenwoordig zowel bij kinderen als bij hun ouders.

In cijfers
Aantal kinderen: 94 waarvan 70 jonger dan 12 jaar
Gemiddelde duur vasthouding: 53 dagen
Asielzoekers aan de grens: 38
Gezinnen in terugkeerprocedure: 11
Gezinnen vasthouden in ’Dublinprocedure’: 1
Top 3 nationaliteiten: Turkije, Venezuela, Palestina

Dit artikel is onderdeel van het jaarverslag van JRS Belgium. U vindt hier het overzicht.