[ingevuld] Voltijdse gezinsbegeleid(st)er

Vacature

JRS Belgium is de Belgische afdeling van Jesuit Refugee Service (JRS), een internationale NGO die werd opgericht door de Jezuïeten en in meer dan 50 landen actief is. Haar missie is vluchtelingen en gedwongen migranten begeleiden, dienen en hun rechten verdedigen.

In België ondersteunt JRS migranten die worden vastgehouden in gesloten centra en terugkeerwoningen met het oog op hun uitzetting uit of toelating tot België.

JRS Belgium start nu een pilootproject voor gezinnen met minderjarige kinderen zonder wettig verblijf waarbij we via een case managementtraject samen met hen op zoek gaan naar een volwaardige en duurzame toekomst. Het project maakt deel uit van een breder Europees netwerk dat een ander migratiebeleid voor ogen heeft met minder detentie, zonder kinderdetentie en met meer case management als alternatief voor detentie (ATD).

Om dit project te kunnen ontwikkelen zoekt JRS Belgium een gezinsbegeleider die zich wil inzetten voor kwetsbare vluchtelingenfamilies. Als gezinsbegeleider heb jij twee afzonderlijke maar verwante werkvelden: je bezoekt en ondersteunt in de terugkeerwoningen gezinnen die onder administratieve detentie geplaatst zijn én binnen het pilootproject andere gezinnen in een irreguliere verblijfsituatie die onder jouw thuisbegeleiding tot een duurzame migratieoplossing proberen te komen.

Wat zijn jouw taken?

Je werkt holistisch, versterkend en streeft een vertrouwensband na.

Je verzekert de juridische en sociale opvolging, stelt bezoekersverslagen op en legt contact met advocaten, familieleden, de overheid en het netwerk van de gezinnen.

Je doet de identificatie, screening en selectie van de gezinnen in het pilootproject.

Je biedt ondersteuning en kijkt hierbij naar alle levensdomeinen. Je overlegt met alle gezinsleden, integreert een kindgericht perspectief en betrekt het ondersteunend netwerk.

Je onderhoudt een constructieve dialoog met de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Je neemt deel aan de monitoring en geeft input aan de beleidsmedewerker.

Je werkt mee aan tussentijdse en eindrapportage van het pilootproject.

Je werkt nauw samen met de andere teamleden.

Je brengt (schriftelijke en mondelinge) getuigenissen.

Wat vragen we van jou?

Je beschikt over een diploma met sociale, juridische, pedagogische of paramedische oriëntatie en/of ervaring met gezinsbegeleiding in een context van asiel en migratie.

Je wil je inzetten voor vluchtelingen en gedwongen migranten volgens de visie en missie van JRS.

Je hebt ervaring met/kennis van verblijfsrecht- en terugkeerprocedures.

Je hebt sterke communicatieve en administratieve vaardigheden.

Je kan werken met respect voor de privacy van het gezin (strikte GDPR voorschriften) en de veiligheid van het kind (JRS Child Safeguarding Policy).

Je werkt graag met vrijwilligers.

Je bent empathisch, creatief en analytisch.

Je bent een echte teamspeler die belang hecht aan goede afstemming, open staat voor feedback, confrontatie en zelfreflectie.

Je bent leergierig, flexibel en diplomatisch ingesteld en neemt graag pro-actief initiatief.

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans én Engels – andere talen zijn een extra troef.

Je beschikt over een rijbewijs B.

Je beschikt over een blanco strafregister.

Wat bieden wij jou?

Een voltijds contract (38u/w) van onbepaalde duur.

Een verloning naar loonschaal Functie 4.2 van Paritair comité 329.02

9 extra legale verlofdagen, eindejaarspremie en een vergoeding woon-werk verkeer.

Een dynamisch team met een ziel voor de missie, visie en waarden van JRS.

Professionele teamintervisies en – supervisies.

Vormingsmogelijkheden met oog voor collectieve en individuele noden

Werktijden en werkplaats

Indiensttreding zo snel mogelijk.

Wekelijks bezoek aan gezinnen in één van de terugkeerwoningen (Beauvechain, Tubize, Zulte, Tielt of Sint Gillis Waas) en bij gezinnen thuis in Vlaanderen

Kantoor in de Maurice Liétartstraat 31/9, 1150 Brussel

Gedeeltelijk thuiswerk is bespreekbaar in functie van verplaatsingen en een gezonde work-life balance.

Gebruik van trein, Cambio en Blue-bike voor werkverplaatsingen wordt aangemoedigd

Ben je geïnteresseerd?

Stuur uiterlijk op maandag 6 juni ’22 je motivatiebrief met cv naar: Jörg Gebhard, Directeur JRS Belgium, jorg@jrsbelgium.org.

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor gesprek op vrijdag 10 juni ’22.
Meer info: Helga Corvers, teamondersteuner, helga@jrsbelgium.org en www.jrsbelgium.org en Maaike Vanderbruggen, projectcoördinator, maaike@jrsbelgium.org.

JRS Belgium streeft naar een divers team en werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht gender, afkomst, levensbeschouwing, leeftijd of handicap.