Wat het zijn

In 2008 en 2009 werd de Belgische Staat veroordeeld door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van gezinnen met minderjarige kinderen in gesloten centra. Om zich te conformeren aan de Europese regelgeving, werden terugkeerhuizen opgericht als alternatieve vorm van detentie voor families met kinderen.

Families die op het grondgebied aangehouden worden zonder geldige verblijfspapieren worden in afwachting van hun gedwongen uitwijzing of van hun vrijwillige terugkeer gehuisvest in een terugkeerwoning.

Ook gezinnen die aan de grens werden aangehouden terwijl ze zonder geldige papieren België binnenkwamen of die een asielaanvraag indienden aan de grens, worden er tijdelijk ondergebracht.

Waar ze zijn
De impact
JRS-B in de terugkeerhuizen
Enkele cijfers