Wat kan Europa doen?

Europa kan de opsluiting van gedwongen migranten ontmoedigen. Het Europees Parlement kan een belangrijke rol spelen om een EU-beleid vorm te geven dat veilige en legale toegangswegen tot bescherming voorziet, waardige ontvangst van iedereen die om bescherming vraagt in Europa ondersteunt en het gebruik van alternatieven voor detentie aanmoedigt en altijd streeft naar een inclusieve maatschappij voor ons allemaal.

Europa kan de Dublinregulering (die de verdeling van asielzoekers in Europa regelt) grondig hervormen. Ze leidt tot een onnodige opsluiting van migranten en tot een onnodige repatriëring tussen de verschillende lidstaten van Europa. De Dublinregulering moet rekening houden met de individuele omstandigheden van migranten (bijvoorbeeld de aanwezigheid van familie) en positieve incentives geven voor het naleven van de spreidingsregels in plaats van ze te repatriëren naar landen met een gebrekkige opvang zoals Italië en Griekenland.

JPEG - 309 kio