Nieuws

 • JRS Belgium verwelkomt vijf nieuwe vrijwilligers

  Het is eindelijk zover. Vijf vrijwilligers versterken het bezoekersteam van JRS Belgium. Ze gaan mee met onze ervaren bezoekers. Zo kunnen we mensen die de overheid om migratieredenen opsluit, meer en vooral beter ondersteunen. We bezoeken geen extra centra, maar we zullen wel meer aandacht kunnen schenken aan de mensen die we ontmoeten. De (...)
 • Rondetafel over juridische bijstand in de asielprocedure

  JRS Belgium gaat vandaag samen met zijn partners in dialoog met de overheid en met de balies van advocaten over de rechtsbijstand voor migranten die asiel vragen (al dan niet in een gesloten centrum). Dat doen we op basis van onze jarenlange ervaring in de gesloten centra. We deden bijvoorbeeld voorstellen om advocaten vroeger in de procedures (...)
 • Bezoek van twee bisschoppen aan het gesloten centrum in Brugge

  Naar aanleiding van de internationale dag van de Migrant en de vluchteling gingen de bisschoppen Lode Aerts (Brugge) en Jean Kockerols (Brussel) vorige week met JRS Belgium mee op bezoek naar het gesloten centrum te Brugge. Het was een gelegenheid bij uitstek om te praten over de mensen waar we dat werk voor doen. Mensen zonder wettig verblijf (...)
 • Leren vergeven

  Eén keer per jaar komen de bezoekers van gesloten centra van alle Europese JRS-kantoren samen in de zogenaamde Detention Visitors Support Group (DVSG). Dit jaar vond dit plaats – voor de dertiende keer al – in Porto van 2 tot 4 juni. Voor mij was dit het derde jaar op rij dat ik hieraan kon deelnemen. Het was dus een blij weerzien met de (...)
 • Wat gebeurt er met het ‘Marrakeshverdrag’?

  Zoals men weet, heeft België de Internationale Overeenkomst voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie, ook wel het ‘Pact van Marrakesh’ genoemd, ondertekend. Dit heeft in december jongstleden geleid tot een grote politieke crisis en tot het vertrek van de N-VA uit de regering. Dit verdrag, dat door 152 Staten werd goedgekeurd maar verworpen (...)