Nieuws

 • JRS Europe lanceert CHANGE

  JRS is actief in 56 landen. Terwijl JRS Belgium zich focust op migratiedetentie in België, zorgt de Europese afdeling, JRS Europe, voor overkoepelende projecten. Ze lanceerden samen met partners ‘CHANGE’, een project dat studenten, docenten en vluchtelingen samenbrengt om ervaringen te delen en om aan een samenleving te bouwen waarin iedereen (...)
 • Persbericht - Eén jaar VN-Migratie- en Vluchtelingenpact

  Ngo’s vragen lidstaten om beloftes waar te maken Een jaar geleden keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het VN-Migratiepact en het VN-Vluchtelingenpact goed. De uitvoering van het pact schiet volgens verschillende ngo’s sterk tekort: “Geen enkel land is in staat om de, bij uitstek grensoverschrijdende, uitdagingen van migratie (...)
 • Detentie en gedwongen terugkeer – tijd voor alternatieven

  Herinnert u zich nog de Soedancrisis? Die is ontstaan door een te groot geloof van de overheid in opsluiting en een te grote focus op terugkeer, zelfs bij mensen die duidelijk nood hebben aan bescherming. Daarom neemt JRS Belgium deel aan een conferentie om waardige beleidsalternatieven voor te stellen in plaats van gedwongen terugkeer en (...)
 • Dertig jaar kinderrechten

  Exact dertig jaar geleden namen de Verenigde naties unaniem het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. Bijna alle landen ter wereld werden sindsdien partij bij het verdrag (enkel de Verenigde Staten deden dat niet). Het verdrag werd, samen met onze verontwaardiging, een leidraad voor onze strijd tegen mensenrechtenschendingen van (...)
 • JRS Belgium verwelkomt vijf nieuwe vrijwilligers

  Het is eindelijk zover. Vijf vrijwilligers versterken het bezoekersteam van JRS Belgium. Ze gaan mee met onze ervaren bezoekers. Zo kunnen we mensen die de overheid om migratieredenen opsluit, meer en vooral beter ondersteunen. We bezoeken geen extra centra, maar we zullen wel meer aandacht kunnen schenken aan de mensen die we ontmoeten. De (...)