Nieuws

 • Brand refresh op wereldvluchtelingendag

  Op 20 juni vierden we wereldvluchtelingendag. JRS maakte van de gelegenheid gebruik om de veerkracht en de talenten van vluchtelingen te onderstrepen in het programma Livelihoods: https://www.jrsusa.org/program/livelihoods/985443/. Op deze bijzondere dag sloot JRS Belgium zich aan bij de internationale Brand Refresh van JRS. Daarbij hoort (...)
 • Dublin

  ‘Het is een Dublin-case.’ Daarmee bedoelt men in de detentiecentra: deze persoon die om internationale bescherming vraagt, zit opgesloten om gedwongen naar een ander Europees land (van de Europese Unie en enkele andere landen) te gaan. Een brutale versie van ‘Wij zijn niet bevoegd, gelieve u naar een ander loket te begeven’. Want dat is wat de (...)
 • Gezinswoningen naast het vliegveld moeten dicht

  4 april 2019 was een belangrijke datum voor JRS Belgium: de Raad van State schorste het koninklijk besluit dat het gebruik van ‘gezinswoningen’ mogelijk maakte. Een korte terugblik. In 2010 werd België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld omdat minderjarige kinderen en hun ouders in gesloten centra werden geplaatst met (...)
 • Campagne Europese verkiezingen

  JRS-campagne rond de Europese verkiezingen in mei 2019 In de aanloop naar de Europese verkiezingen zal er tussen de verschillende politieke partijen weer fel worden gediscussieerd over de vluchtelingen die naar Europa komen. Dit jaar start het Europees Parlement zelf een initiatief om het grote publiek naar de stembus te krijgen. Aangezien (...)
 • JRS-B News Lente 2019

  In dit nummer: NANSEN - #Myvotecounts – JRS Belgium schort zijn Up Together project op – Migratie: Op zoek naar antwoorden.