Nieuws

  • JRS-B News Winter 2017

    In dit nummer : "Er is geen garantie dat de mensen die worden teruggestuurd, nog lang in leven zullen blijven" - JRS werkt dankzij vrijwilligerswerk -Lijden omzetten in wijsheid - Steun de actie van JRS in Syrië - Dank je David, en welkom Milena Downloaden
  • JRS-B News Herfst 2017

    In dit nummer: JRS Belgium, opnieuw op de eerste rij • Wat na Up Together? • Elkaars onmacht doorbreken • ‘Testament’ van een gedetineerde • “Are you showing signs of burnout?” • Bravo 14 Downloaden
  • Wat deed JRS in 2016?

    In 2016 ging het door de Europese Unie gefinancierde project I Get You echt van start. Het spoort burger- en verenigingsinitiaitieven op die op innovatieve manieren gemeenschappen opbouwen. Na twee jaar zijn we in staat een genuanceerd oordeel te formuleren over de werking van de terugkeerwoningen. En met de ontwikkelingen van Up Together, (...)