Spiritualiteit

De opdracht van JRS-Belgium bestaat erin mensen in de gesloten centra en terugkeerwoningen te begeleiden, te dienen en hun rechten te verdedigen. Als christelijke organisatie en werk van de Sociëteit van Jezus (jezuïeten) vindt JRS zijn inspiratie in de liefde en het mededogen van Jezus voor de armen en uitgestotenen. Wij geloven dat God aan het werk is in de mensengeschiedenis, ook in zijn meest tragische episodes.

U vindt hier meer over dit geloof dat ons inspireert en over de waarden die ons werk doordringen. Onze christelijke inspiratie sluit niet uit dat wij samenwerken met mensen die een ander geloof of overtuiging hebben, maar die onze missie en waarden onderschrijven.

 • Zin voor het mysterie

  Na te hebben gesproken over de verrijzenis van Christus, die overal kiemen van de nieuwe wereld doet opschieten, gaat de paus als volgt verder. Omdat we die nieuwe kiemen niet altijd zien, hebben we nood aan innerlijke zekerheid, namelijk de overtuiging dat God in alle omstandigheden zijn werk kan doen, zelfs te midden van schijnbare (...)
 • De gelijkenis van het zaad

  “Met het koninkrijk van God gaat het als met iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid. Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe. Vanzelf draagt de aarde vrucht, eerst de groene spriet, dan de aar, dan het graan in de volle aar. Wanneer de vrucht zover is, slaat hij er (...)
 • De vreugde van meditatie

  De vreugde van meditatie als voeding Ga met je volle aandacht naar de inademing. Waar de adem ook is in het lichaam, voel de kalmerende werking ervan. Voel hoe de adem de organen van het lichaam verkoelt, net als wanneer je op een hete dag koel water drinkt. Als het lichaam tijdens de zitmeditatie kalm is, dan is de geest dat ook. Bewust (...)
 • Universele verklaring rechten van de mens - Artikel 1

  Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Universele verklaring van de rechten van de mens, Artikel 1
 • Geestelijk testament van Christian de Chergé

  Op 21 mei 1996 werden in Algerije zeven trappisten vermoord. Twee jaar voor deze tragische gebeurtenis, toen de islamisten een ultimatum stelden dat alle buitenlanders het Algerijnse grondgebied moesten verlaten, stelde hun prior deze tekst op. Als ik ooit – het zou vandaag al kunnen gebeuren – het slachtoffer zou worden van het terrorisme dat (...)