Spiritualiteit

De opdracht van JRS-Belgium bestaat erin mensen in de gesloten centra en terugkeerwoningen te begeleiden, te dienen en hun rechten te verdedigen. Als christelijke organisatie en werk van de Sociëteit van Jezus (jezuïeten) vindt JRS zijn inspiratie in de liefde en het mededogen van Jezus voor de armen en uitgestotenen. Wij geloven dat God aan het werk is in de mensengeschiedenis, ook in zijn meest tragische episodes.

U vindt hier meer over dit geloof dat ons inspireert en over de waarden die ons werk doordringen. Onze christelijke inspiratie sluit niet uit dat wij samenwerken met mensen die een ander geloof of overtuiging hebben, maar die onze missie en waarden onderschrijven.

 • De vreemdeling van Emmaüs

  In zijn evangelie vertelt Lucas hoe de verrezen Heer Jezus op paasdag verschijnt aan twee leerlingen die op weg zijn van Jeruzalem naar hun dorp Emmaüs (24,13-35). Ze praten over de dood van de profeet Jezus van Nazaret. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek zijn, voegt Jezus zelf zich bij hen, maar ze herkennen Hem niet. Als Hij hen vraagt (...)
 • Een Bijbels gebedstraject rond de vluchtelingencrisis

  De vluchtelingencrisis raakt mensen tot in het diepst van hun wezen. Zowel vluchtelingen als mensen die ze onthalen. Deze audio-retraite wil kracht en inspiratie bieden aan mensen en gemeenschappen die zich aangesproken weten door dit drama. Ze is zowel bestemd voor kleine groepen als voor individuen. Deze retraite bestaat uit zeven (...)
 • Een noodkreet van pater Joyeux

  Een noodkreet van pater Maurice Joyeux S.J. na vier dagen en vier nachten op Lesbos en in de haven van Mytilene, de hoofdstad van dit eiland voor de kust van Turkije, waar hij de grondslagen legt van een JRS-kantoor in Griekenland: “Ik vertrouw u één ding toe: deze arme en berooide mensen, vastbesloten in hun waardigheid en diepe vrijheid, (...)
 • Het bijna niets

  Het bijna niets De kwaliteit van het luisteren bestaat in de ruimte die het biedt aan het bijna niets, het gestamel, de stiltes, en aan de andere kant, aan de vloed van heftige woorden, aan de vrije associatie. Het vraagt enige vaardigheid om aandachtig te blijven zodat men zich kan verwonderen, het ongehoorde kan horen, het detail kan (...)
 • Een stap op de weg

  Het helpt zo nu en dan om een stap terug te doen en wat afstand te nemen. Het Koninkrijk gaat niet alleen onze inspanningen te boven, we kunnen het ons niet eens voorstellen. Tijdens ons leven voeren we maar een heel klein stukje uit van de geweldige onderneming die Gods werk is. Niets van wat we doen is af, wat met andere woorden wil (...)