Getuigenissen

 • ‘Ik ben vreemdeling met de vreemdelingen’

  JRS Portugal bouwde in Porto een heel aparte werking uit. De medewerkers bieden niet alleen sociale ondersteuning in het gesloten centrum. Ze hebben hun kantoren binnen het centrum, organiseren acti-viteiten en coördineren de bezoeken van andere ngo’s. Ze werken naast de vreemdelingenpolitie en de privébewakingsfirma. Ook JRS Portugal werkt met (...)
 • Eenvoudige aanwezigheid

  Toen ik Baudouin Van Overstraeten in 2018 voor het eerst ontmoette, kon ik helemaal niet vermoeden dat hij me zou vragen om het werk van de vriendschappelijke bezoekers te coördineren. Nu heb ik dus, naast andere taken, het voorrecht ieder van die twaalf te ontmoeten en naar hen te luisteren. Ook mag ik deelnemen aan onze driemaandelijkse (...)
 • Een bloem op vreemde bodem

  Ze draagt de naam van een bloem die op vreemde bodem groeit. Maar die bloem wordt beter niet bij naam genoemd. Ze heeft een lange, lange lijdensweg achter de rug, maar de omstandigheden gebieden me daarover te zwijgen. Ze ontvluchtte een eerste land, werd onderdrukt in een tweede land en zocht veiliger oorden op in een derde land, maar de drie (...)
 • Migratie

  Een jaar geleden begon Dennis Van Vossel de gesloten centra voor vreemdelingen te bezoeken, eerst voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen, daarna voor JRS. Hij vertelt hier wat hij daar geleerd heeft. Voor ik startte met mijn bezoeken aan de gesloten centra, wist ik weinig over migratie. Ik ben opgegroeid op het platteland en mijn vrienden hadden (...)
 • ‘Transmigranten’

  Een nieuwe prioriteit in het verwijderingsbeleid ‘Transmigranten’: het vaakst gehoorde woord in de communicatie van onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie van deze laatste maanden. De term raakte jammer genoeg zo ingeburgerd dat we onszelf ook betrappen op het gebruik ervan. Geen enkele wet defineert wie transmigrant is. Het gaat gewoon (...)