HET TEAM

Christof Grootaers

In 2018 werd het team geconfronteerd met de langdurige afwezigheid van vier medewerkers. We kregen versterking van Dennis Van Vossel, als jurist afgestudeerd aan de universiteit van Gent. Sinds september bezoekt hij het gesloten centrum Caricole in Steenokkerzeel en zorgt hij ervoor dat onze communicatie doorgaat. Timothée Pigé, een Franse novice bij de jezuïeten, deed een stage van een vijftal maanden bij JRS-B. Dankzij hem en een dertigtal vrijwilligers kon het gastvrijheidsproject Up Together goed afgerond worden. Vele anderen bewezen gedurende kortere of langere tijd kostbare diensten. Er kwamen drie vriendschappelijke bezoekers bij: Hugo Jansen en Vincent Mutebi zijn actief in Merksplas; Christof Grootaers is een nieuwe bezoeker in Brugge. Nieuw is ook een vrijwilliger die de vrijwilligerswerking coördineert, namelijk Jean-François van de Kerckhove. We bedanken hier ook enkele stille werkers die ons helpen bij de vertalingen, de financiën, enz.

Vier keer per jaar komen alle leden van het team, bezoldigde medewerkers en vrijwilligers, samen voor een dag van vorming en verdieping. De voorbije jaren vonden die bijeenkomsten altijd plaats in het vormingscentrum Onze-Lieve-Vrouw-van-Vogelzang in Brussel, maar de laatste tijd ontmoetten we mekaar vooral in de lokalen van JRS in de Maurice Liétartstraat. Op deze bladzijden ziet u een paar foto’s van deze “Vogelzang”-bijeenkomsten.

Vincent Mutebi et Hugo Jansen

<<Terug