FINANCIEEL VERSLAG

Over de rekeningen van 2018 kunnen we heel tevreden zijn: we ontvingen aanzienlijk meer (€ 460.000 of + 15 %) dan verwacht (€ 402.000) en dat ondanks een vermindering van de privésubsidies als gevolg van de moeilijkheden met het Up Together-project. Onze schenkers zijn wel heel gul geweest: € 213.000 of 34 % méér dan in 2017. Het aandeel van de dotatie vanwege de jezuïetenprovincies (€ 218.000) daalde zo voor de tweede keer onder de drempel van 50 %.

Ter herinnering, JRS Belgium heeft sinds 2018 de goedkeuring van het ministerie van Financiën om fiscale attesten af te leveren voor elke gift van meer dan € 40. We hebben dan ook een einde gemaakt aan onze samenwerking met Caritas International, dat ons jarenlang deze belangrijke dienst heeft bewezen, en nodigen al onze donoren die willen genieten van een belastingvermindering ten belope van 45 % uit om vanaf nu onze rekening bij de bank Triodos te gebruiken.

Tegelijk waren er iets minder uitgaven, namelijk € 366.000, waarvan bijna € 300.000 voor loonkosten, ofwel 13 % minder dan in 2017. Dat verschil komt door langdurig ziekteverzuim, waarvoor niet meteen of slechts gedeeltelijk vervanging kon worden gevonden.

Dankzij de trouw van onze schenkers door de jaren heen zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. We zullen meer bepaald onmiddellijk kunnen investeren in het versterken van functies zoals communicatie, fundraising en advocacy, alsook in steun aan het team en aan de projecten, vooraleer onze operationele mogelijkheden ten bate van vluchtelingen en gedwongen migranten te verruimen.

<<Terug

JPEG - 48.9 kio