België nogmaals veroordeeld door een internationale instantie voor opsluiting van migrantenkinderen

In twee recente beslissingen heeft het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties de Belgische staat veroordeeld voor het ernstig schenden van de rechten van het kind. De feiten dateren van 2018 en 2019.

Twintig kinderen opgesloten tussen 2018 en 2019
Toen België in juli 2018 de "gezinseenheden" van het gesloten centrum 127bis (Steenokkerzeel) in gebruik nam, hervatte het een praktijk die het enkele jaren eerder had opgegeven: het opsluiten van kinderen vanwege hun migratiestatus of die van hun ouders. Tussen augustus 2018 en april 2019 werden twintig kinderen vastgehouden. In april 2019 heeft de Raad van State het koninklijk besluit dat de detentie van kinderen mogelijk maakte opgeschort.

JPEG - 91.5 kio

Het Kinderrechtencomité heeft België veroordeeld
Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties ontving een formele klacht van twee families die in 2018 in de gezinseenheden waren opgesloten.

Het Comité heeft de klachten onderzocht en concludeerde dat de detentie van deze kinderen een schending van het Verdrag inzake de rechten van het kind inhoudt en herinnert eraan dat "de detentie van een kind op grond van de migratiestatus van zijn of haar ouders een schending van de rechten van het kind vormt en in strijd is met het beginsel van het belang van het kind, rekening houdend met de schade die gepaard gaat met een vrijheidsberoving en de nadelige gevolgen die de detentie kan hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen en voor hun ontwikkeling, en dat de mogelijkheid om kinderen in administratieve detentie te houden als allerlaatste middel niet van toepassing mag zijn in migratieprocedures. ".

Het Comité herinnerde ook aan haar finale observaties over België waarin het de Staat die partij is bij het Verdrag opriep om kinderen niet langer in gesloten centra vast te houden en gebruik te maken van niet tot vrijheidsbeneming strekkende alternatieven.

België werd al eerder veroordeeld voor opsluiting van kinderen
België werd al veroordeeld door internationale instanties voor soortgelijke praktijken. In 2006 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Belgische Staat veroordeeld wegens onmenselijke en vernederende behandeling van Tabitha, een vijfjarig Congolees meisje dat acht weken lang alleen werd vastgehouden.

Het verbod om kinderen op te sluiten is nog niet in de Belgische wetgeving verankerd
De huidige regering heeft aangegeven geen kinderen meer op te sluiten in gesloten centra tijdens hun ambtstermijn, en heeft hiermee stilzwijgend de zeer ernstige gevolgen van detentie voor kinderen erkend. Diezelfde regering heeft echter de procedure bij de Raad van State voortgezet om het wettelijk kader van de kinderdetentie te kunnen blijven handhaven. Sinds het einde van de door de Raad van State bevolen schorsing in oktober 2021, staat de Belgische regelgeving opnieuw de opsluiting van kinderen in gesloten centra toe.

Défense des enfants International-Belgium, Move (Coalitie met Caritas International, CIRÉ, JRS Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Platform Kinderen op de Vlucht en de andere ondertekenaars van dit persbericht herinneren eraan dat een louter politieke belofte onvoldoende garanties biedt en vragen dat het verbod op het vasthouden van kinderen duidelijk in de wet wordt opgenomen. Zo geeft de wetgever een duidelijk, en hopelijk duurzaam, signaal dat kinderen niet opgesloten kunnen worden.

Unaniem verklaren zij dat definitief een einde moet worden gemaakt aan deze onmenselijke praktijk. Een kind sluit je niet op. Punt.

De beslissingen van het Comité zijn hier beschikbaar :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1400&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/BEL/CRC_C_89_D_73_2019_33594_F.pdf

Ondertekenaars :

Défense des Enfants International (DEI) – Belgique
Move
Plate-forme mineurs en exil / Platform kinderen op de vlucht
CIRÉ
JRS Belgium
Caritas International
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
UNICEF Belgique/ UNICEF België
NANSEN
Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant
Progress Lawyers Network