Bezoeken in de gesloten centra

Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn bezoeken te brengen in de gesloten centra. Wij stellen u twee formules voor. Een lichtere: vriendschappelijk bezoeker worden. En een meer veeleisende: deel uitmaken van ons team van geaccrediteerde bezoekers.

Word vriendschappelijk bezoeker in het gesloten centrum
In deze rol heeft u volgende hoofdtaken:

 • Vriendschappelijke bezoeken afleggen aan asielzoekers en aan personen met een illegaal statuut, die opgesloten zijn in de gesloten centra;
 • Regelmatig mondeling of schriftelijk verslag uitbrengen van de bezoeken die u deed;
 • Deelnemen aan de trimestriële bijeenkomsten van het ‘detentieproject’ van JRS-B.

De vriendschappelijke bezoeken hebben als doel een menselijke begeleiding te bieden aan opgesloten personen. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de morele of spirituele steun via dialoog en actief luisteren. Wij vragen u de gedetineerde één keer per week te bezoeken gedurende zijn gehele detentieperiode (in regel maximaal 4 maanden). In de meeste centra wordt het bezoek beperkt tot één persoon gedurende 1 uur.

JRS-B engageert zich om u supervisie en permanente vorming aan te bieden, net zoals een regelmatige evaluatie. Er wordt u gevraagd u voor één jaar te engageren. Dit engagement kan verlengd worden.

Voor bijkomende informatie kan u steeds contactmet ons opnemen. U kandidatuur met Curriculum Vitae en motivatiebrief kan u sturen naar Baudouin Van Overstraeten, Directeur JRS Belgium – Mail directeur@jrsbelgium.org.

Word geaccrediteerd bezoeker in de gesloten centra
De vrijwillig(st)er kan zich terugvinden in de missie van JRS. Hij/zij heeft zin voor initiatief en werkt vlot in teamverband. Hij/zij is bereid zich te vormen in volgende domeinen: actief luisteren, vreemdelingenrecht, interculturele communicatie, het benaderen van personen met psychologische moeilijkheden.

MISSIE

 1. Eén keer per week een bezoek brengen aan asielzoekers of personen met een irregulier statuut die opgesloten werden in een gesloten centrum.
 2. De juridische en sociale opvolging (redactie van een bezoekersrapport, contacten met de advocaten, met de familie van de gedetineerden, de administratie, …) voorzien in nauwe samenwerking met partnerorganisaties.
 3. Deelnemen aan de teamvergaderingen van JRS-B en aan de ontmoetingen met de detentiebezoekers.

COMPETENTIES

 • Actieve kennis van het Nederlands of het Frans en minstens een passieve kennis van de andere taal.
 • De kennis van andere vreemde talen, in het bijzonder Engels, is een pluspunt.
 • Een opleiding in sociaal werk, psychologie of rechten is een meerwaarde.
 • Kennis van het vreemdelingenrecht in België en/of een werkervaring met vluchtelingen en migranten zijn aanvullende pluspunten.
 • Over de capaciteit beschikken om een bezoekersrapport op te stellen.
 • Vertrouwd zijn met informatica tools (Word, Internet).
 • Het bezit van een rijbewijs is een pluspunt.

Voorwaarden

 • 18 uur per week
 • dichtbij een gesloten centrum wonen (Brugge, Merksplas, Luik, Steenokkerzeel)
 • opvolgingswerk thuis of op kantoor van JRS-B in Brussel
 • beschikbaarheid om deel te nemen aan vergaderingen in Brussel
 • vervoers- en telefoononkosten zijn voor rekening van JRS-B

Voor meer informatie kan u steeds contactmet ons opnemen. Uw kandidatuur met Curriculum Vitae en motivatiebrief bezorgt u aan Baudouin Van Overstraeten, directeur van JRS Belgium - Mail directeur@jrsbelgium.org.