De impact

In de terugkeerhuizen hebben de gezinnen meer bewegingsvrijheid dan in de gesloten centra. Zolang één volwassen gezinslid in de woning blijft, mogen de anderen het huis verlaten. Het isolement in de terugkeerhuizen is echter groot. Zelden vinden de families taalgenoten in hun onmiddellijke omgeving en ook geografisch gezien leven ze geïsoleerd.

Hoewel deze alternatieve vorm van detentie voor gezinnen vaak als een model wordt voorgesteld, is er bijzondere aandacht nodig voor de vraag hoe de terugkeerhuizen meer afgestemd kunnen worden op de specifieke noden van kinderen. Er zijn meer initiatieven voor hen nodig op het vlak van onderwijs ,vrije tijdsbesteding, ondersteuning van de ouders in de voorbereiding op terugkeer van hun kinderen, ...

Alsook hoe de gezinnen toegang krijgen tot een ruimer aanbod aan ondersteuning dan enkel de coach (terugkeerfunctionaris), die deze ondersteuning aanbiedt vanuit één bepaald perspectief.

Wat het is
Waar ze zijn
JRS-B in de terugkeerhuizen
Enkele cijfers