Dienen in detentie

Afhankelijk van de noden van de bezochte persoon, bieden onze bezoekers allerlei diensten aan vluchtelingen en gedwongen migranten in de gesloten centra en de terugkeerhuizen.

Onze bezoekers

  •  geven morele steunen;
  •  stellen de gedetineerde voor aan een vriendschappelijk bezoeker, indien gewenst;
  •  voorzien de gedetineerde van informatie over de procedures, de termijnen van detentie, de rechten van de gedetineerde, …
  •  verzekeren een link met de buitenwereld: familie, advocaten, dokters, andere organisaties, …
  •  leggen contacten met sociale diensten.

De komende jaren zet JRS-B zich in om

  •  de kwaliteit van de juridische dienstverlening voor gedetineerden te verbeteren, o.a. door de aanleg van een juridisch fonds;
  •  de medische en psychologische voorzieningen voor gedetineerden te verbeteren, o.a. door de aanleg van een medisch fonds;

Ten dienste staan