Een Bijbels gebedstraject rond de vluchtelingencrisis

"Vandaag moet Ik in jouw huis verblijven" (Lc 19, 5)

Photo: Kristóf Hölvényi

De vluchtelingencrisis raakt mensen tot in het diepst van hun wezen. Zowel vluchtelingen als mensen die ze onthalen. Deze audio-retraite wil kracht en inspiratie bieden aan mensen en gemeenschappen die zich aangesproken weten door dit drama. Ze is zowel bestemd voor kleine groepen als voor individuen.

Deze retraite bestaat uit zeven podcasts. Elk gaat in op een verschillend aspect van het op de vlucht zijn en het verlenen van gastvrijheid. Bij het begin wordt telkens een stilte-oefening aangeboden en aan het einde een terugblik.

Elke podcast bestaat uit Bijbelverzen, muziek – vaak gezongen door vluchtelingen – en vragen om het Bijbelverhaal in het eigen leven binnen te laten komen.

Je kan de podcasts beluisteren op biddenonderweg.org/vluchtelingen. Je kan ze ook downloaden op je smartphone of tablet via de App van Bidden Onderweg (iOS en Android).

Dit gebedstraject is het resultaat van een samenwerking tussen Bidden Onderweg (BO) met de Jesuit Refugee Service (JRS) en de Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL).