Enkele cijfers

In totaal zijn er ongeveer 500 plaatsen in de detentiecentra. Een 6000-tal personen worden jaarlijks opgesloten voor een gemiddelde duur van 30 dagen. Tussen de 3000 en 4000 personen worden gedwongen teruggestuurd.

Het jaarverslag van 2014 van de Dienst Vreemdelingen Zaken maakt melding van 5602 vreemdelingen vastgehouden in een gesloten centrum. Dit is het laagste cijfer sinds 10 jaar (er waren 8742 opsluitingen in 2006).
Het aantal uitwijzingen vanuit de gesloten centra in 2014 bedroegen 4360 en het aantal vrijgelaten vreemdelingen bedroeg 1095 (zijnde 19,5%).

Een analyse van deze cijfers is terug te vinden op de site van het Myria (vroeger het Federaal Migratiecentrum).

JRS-B bezocht in 2014 ongeveer 400 mensen in de verschillende gesloten centra.

Wat het is
Waar ze zijn
De impact
JRS-B in de gesloten centra