Helpen waar dat het meest nodig is Kennismaking met Maggy

Maggy Billiet doet al jarenlang giften aan JRS Belgium. We sturen onze Nederlandstalige nieuwsbrief driemaandelijks naar een adres in Taiwan. Ik wilde weten wie er achter dit verre adres zat.

JPEG - 44.4 kio

U woont in Taiwan. Hoe kwam u daar terecht?

Ik ben kinderarts. Al tijdens mijn opleiding tot geneesheer wou ik gaan helpen waar dat het meest nodig is. Zo ben ik op het spoor gekomen van het katholieke hospitaal hier in Taiwan. Toen ik hier aankwam, was dat nog heel primitief. Ik ben al eens komen kijken tijdens mijn studies. Toen ik mijn opleiding had afgerond, ben ik teruggekomen en voilà, ik ben nog altijd hier. (Lacht en denkt even na.) Ik kan er wel bij zeggen dat het ook om een roeping gaat. Maar dan een lekenroeping.

Hoe hebt u JRS Belgium leren kennen?

Ik wou iets doen aan het migranten- en vluchtelingenprobleem. Ik heb dan een beetje gezocht welke instanties betrouwbaar zijn. Ik heb een paar goede vrienden onder de jezuïeten, dus ik dacht: dat lijkt mij een goede organisatie. Ik ben ook eens langsgegaan op het kantoor, toen ik op vakantie was in België.

Waarom kwam u op bezoek?

Ik wou een beetje weten wat JRS eigenlijk allemaal doet. Ik wou er een beetje op kunnen rekenen dat mijn bijdrage goed gebruikt wordt. Als je op de televisie ziet hoe die mensen behandeld worden en geen hulp krijgen… Die twee dingen samen, dat is de reden waarom ik blijf helpen.

Hebt u tips of vragen voor ons?

We moeten geen schrik hebben van mekaar. Ik weet bijvoorbeeld dat het heel moeilijk is voor migranten en vluchtelingen om huisvesting te vinden. Als iemand een vreemde naam heeft, is het net of er geen plaats is. Ik vind dat we moeten proberen ook daar iets aan te doen.

Dennis Van Vossel
communicatieverantwoordelijke

Steunt u net als Maggy JRS Belgium in dit veelbewogen jaar? In 2020 komen uw giften uitzonderlijk voor 60 % belastingvermindering in aanmerking. Na belastingvermindering kost een gift van 100 euro u dus slechts 40 euro.