#IkBenSolidair

Midden maart nam de Belgische volmachtenregering een aantal verregaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Dienst Vreemdelingenzaken volgde en zette een aantal drastische stappen. Op 16 maart werd het aanmeldcentrum voor asielzoekers gesloten en werd een groot aantal bewoners uit de gesloten centra vrijgelaten. Op dat moment werden geen maatregelen getroffen om deze groep mensen ergens anders op te vangen

JPEG - 2.3 Mio

Tezamen met tien andere organisaties uit het middenveld besloot Vluchtelingenwerk Vlaanderen deze nalatigheid aan te kaarten. In een brief werd de regering opgeroepen om zich meer solidair op te stellen naar de meest kwetsbaren van onze samenleving, ongeacht hun statuut. Uit deze initiële reactie groeide het initiatief #ikbensolidair.

Een reactie bleef niet uit. Begin april richtten zowel de federale als de Vlaamse regering een aantal ‘taskforces’ op met de bedoeling een beter zicht te krijgen op de gevolgen van de coronamaatregelen voor de kwetsbaren in de samenleving. De armoedeorganisaties die zich verenigden onder de vlag van #ikbensolidair, kregen via deze taskforces de kans om positieve initiatieven voor te stellen.

Een belangrijk resultaat van dit werk was de beslissing om een aantal minderjarige vluchtelingen uit Griekenland op te vangen in België. De jeugdorganisaties konden immers aan de regering duidelijk maken dat er wel degelijk plaats was voor deze jongeren in de huidige opvangstructuren.

Franstalige organisaties verkozen aanvankelijk om meer achter de schermen te communiceren en stuurden samen met JRS Belgium een aantal brieven naar zowel de Dienst Vreemdelingenzaken als naar minister Maggie De Block.

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en de grenzen stilaan weer opengaan, moet de overheid beslissen over een exitstrategie en maatregelen na corona. Zo is de Dienst Vreemdelingenzaken wel weer open, maar asielzoekers moeten zich nog altijd online registreren vooraleer zij zich kunnen aanmelden, met als gevolg dat nog altijd heel wat mensen uit de boot vallen.

De groep organisaties achter #ikbensolidair zette zich alvast opnieuw aan het schrijven en richtte in juni het woord rechtstreeks tot de verschillende partijvoorzitters. We roepen op om in de eerste plaats opvang te voorzien voor migranten, mensen op de vlucht en mensen zonder papieren en om ook voor hen duurzame oplossingen uit te werken. Maar we zien nog weinig resultaat. We zullen dan ook zelf voorbeelden ontwikkelen die overgenomen kunnen worden.
Ruben Bruynooghe
beleidsmedewerker