JRS Belgium verwelkomt vijf nieuwe vrijwilligers

Het is eindelijk zover. Vijf vrijwilligers versterken het bezoekersteam van JRS Belgium. Ze gaan mee met onze ervaren bezoekers. Zo kunnen we mensen die de overheid om migratieredenen opsluit, meer en vooral beter ondersteunen. We bezoeken geen extra centra, maar we zullen wel meer aandacht kunnen schenken aan de mensen die we ontmoeten.

De vrijwilligers aan het werk zetten was een hele opdracht. In juni 2019 verspreidden we een veeleisende vacature. De kandidaten moesten minstens vijf uren per week kunnen vrijmaken. Ze waren liefst drietalig. En belangrijker dan een diploma was hun zin om mensen te ontmoeten met een heel andere culturele achtergrond en om op te komen voor hun rechten.

Toen het duidelijk werd dat het klikte tussen de vrijwilligers en JRS Belgium, was er nog een hinderpaal. De nieuwkomers mochten immers niet zomaar in de gesloten centra binnen. We hebben de hele zomer gewacht op de toestemming van de Dienst Vreemdelingenzaken – de zogenaamde ‘accreditatie’. In september is die toestemming eindelijk gekomen. Onze medewerkers en Vluchtelingenwerk Vlaanderen zorgden nog voor een aantal vormingen en vanaf 17 oktober brachten de nieuwe vrijwilligers hun eerste bezoeken onder het peter- of meterschap van een van onze ervaren bezoekers. We wensen hun heel veel succes en waarderen nu al hun inzet.

Vlnr: Olivier, Eddy, Kristien en Louise (Jan was er niet bij toen de foto genomen is).

Nieuwe vrijwilliger in beeld: Louise

‘Ik heb afrikanistiek gestudeerd. In het laatste jaar van mijn studie werd ik geprikkeld door een tekst over migratie in Oost-Afrika. Ik heb toen mijn thesis geschreven over het vluchtelingenkamp Dabaab in Kenia, onder meer over zogenaamde ‘vrijwillige terugkeer’ van Somalische vluchtelingen. Ik werd door mijn onderzoek zowel gefrustreerd als gemotiveerd. Gefrustreerd: ‘Hoe kan het nu dat zoveel mensen in een kamp zitten en dat niemand daarom geeft, dat de wereld hun de rug toekeert?’ Maar ook gemotiveerd: je bent één persoon op de wereld maar je kunt wel iets doen, je kunt een klein steentje bijdragen. Waarom ik? Ik kan dat niet goed verklaren. Er moeten mensen zijn die het doen.

‘Je kunt een klein steentje bijdragen’, Louise

Na mijn studies ben ik bij een reisbureau gestart maar ik wil toch mijn passie vasthouden. Daarom was de vacature van vrijwilliger bij JRS echt wat ik zocht. We moeten ‘de oplossing’ voor vluchtelingen misschien niet op het niveau van de nationale overheid zien. We kunnen hier en in de hele wereld iets doen. Bijvoorbeeld door onze steden beetje bij beetje ‘migrantvriendelijker’ te maken. Het informeren van het publiek vind ik daarom heel belangrijk. Alleen al door er nu over te praten krijg ik zin om iets te doen met vluchtelingen. Ik ben blij dat ik eindelijk aan de slag kan.’

Dennis Van Vossel
communicatieverantwoordelijke