De gastvrijheid van Up Together

Wij nodigen individuen, gezinnen en gemeenschappen uit om samen met ons lokale solidariteitsnetwerken uit te bouwen waarin uitgewezen personen gehuisvest en begeleid zullen worden. Zij zullen afwisselend onderdak krijgen van haard tot haard en dit voor periodes van maximaal 8 weken.

Waarom voor zo een korte termijn ? Is het niet weinig gastvrij om mensen in een kwetsbare situatie te vragen elke twee maanden te verhuizen ? Overtuigd door de ervaring van onze vrienden van JRS France, denken wij dat een beperkte opvang niet te belastend is voor de onthalende personen en toelaat dat zoveel mogelijk huishoudens zich kandidaat stellen. Maar het is ook een signaal aan diegenen die opgevangen worden, opdat ze zich niet zouden nestelen in een afhankelijkheidsrelatie met het gezin of de gemeenschap van dat moment, maar zich integendeel aangezet voelen om zo snel mogelijk de autonomie te verwerven waartoe ze in staat zijn en zo de periode na Up Together voorbereiden.

De gastvrijheid van Up Together is gratis : er wordt geen enkele materiële of financiële vergoeding voorzien voor diegenen die onthalen en bed-bad-brood of meer bieden. Maar JRS garandeert hen dat de kosten voor medische zorg, transport, opleiding of vrije tijd niet door hen opgenomen moeten worden. We waken erover dat een lokale sociale dienst de sociale en medische, of juridische opvolging op zich neemt. Maar de beslissing om iemand onderdak te bieden beperkt zich niet tot de vraag wat de gastgezinnen zullen aanbieden aan de verwelkomden. Het is geen relatie met eenrichtingsverkeer. We worden allemaal aangespoord tot een wederzijds leerproces, het “geven” impliceert een “ontvangen”. De ontmoeting nodigt ons uit om te groeien in onze menselijkheid.

Welke begeleiding ?
De gastvrijheid van Up Together is een gezamenlijke actie : ze is niet het gevolg van de vrijgevigheid van een individu maar van een solidair netwerk : sommigen bieden onderdak, anderen begeleiding. Zo rekenen wij op “referentiepersonen”, die zich inzetten tijdens de duur van het ganse traject om de band te verzekeren tussen de verwelkomde, de elkaar opvolgende huishoudens en JRS. Wij doen ook beroep op verschillende vrijwilligers voor punctuele opdrachten die een beetje van hun tijd geven om in relatie te gaan tijdens sportieve of culinaire activiteiten, tijdens een taalcursus, een uitnodiging voor een weekend, …

JRS biedt iedereen een referentiekader, een steunpunt en ruimte voor uitwisseling. We waken er vooreerst over dat er bij het begin van het onthaal duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen alle betrokken partijen en we staan borg voor de goede naleving hiervan. We willen ook professionele ondersteuning bieden om goede onderlinge relaties te promoten. Ten slotte, zullen we ook grotere ontmoetingsmomenten organiseren om samen te feesten en het netwerk te doen groeien.

Een Europees project
Voor wie?
Wat bieden wij hen?
Strijd tegen racisme
Wilt u deelnemen?