Campagne Europese verkiezingen

JRS-campagne rond de Europese verkiezingen in mei 2019

PNG - 5.4 kioIn de aanloop naar de Europese verkiezingen zal er tussen de verschillende politieke partijen weer fel worden gediscussieerd over de vluchtelingen die naar Europa komen. Dit jaar start het Europees Parlement zelf een initiatief om het grote publiek naar de stembus te krijgen. Aangezien steeds minder mensen hun stem uitbrengen, wil de campagne de Europese kiezers eraan herinneren hoe belangrijk hun deelname aan de stemming is. Om een debat met kennis van zaken mogelijk te maken, werden de spelers uit het middenveld uitgenodigd om aan die campagne mee te werken door inhoud te geven aan een internetplatform. Op dat computerplatform moet informatie vanop het terrein komen over actuele onderwerpen, alsook aanbevelingen over de mensenrechtennormen die door de Europese wetgeving worden opgelegd.

JRS Europe wil van die gelegenheid gebruik maken en zal de deelname van de JRS-kantoren aan die bewustmakings en informatiecampagne coördineren. Het is voor JRS een mooie gelegenheid om de vaststellingen van onze teams op het terrein bekend te maken aan het Europese publiek en om aanbevelingen te doen voor maatregelen voor een Europees asielbeleid dat aan de democratische waarden beantwoordt.

PNG - 6.4 kioBij zijn inzet voor het respecteren van de rechten van de vluchtelingen zal JRS zich toespitsen op volgende krachtlijnen: veilige en wettelijke toegangswegen tot Europa, het afschaffen van detentie als maatregel in het migratiebeleid, het promoten van alternatieven voor detentie van migranten en de maatschappelijke integratie van de vluchtelingen.

Het recht om een asielaanvraag in te dienen is een grondrecht dat door alle Europese landen werd erkend. Maar om dat recht te kunnen uitoefenen, moeten de meeste kandidaat-vluchtelingen zich aan criminele netwerken toevertrouwen om naar Europa te komen. Kandidaat-vluchtelingen lijden enorm op die onregelmatige wegen in Afrika, op de Balkan en op de plaatsen waar ze wachten om de oversteek te maken naar het Europese vasteland of naar Groot-Brittannië. Een toename van humanitaire visa en van internationale programma’s voor het opnemen van vluchtelingen kan levens redden, de tussenkomst van mensensmokkelaars overbodig maken en zorgen voor minder mishandelingen tijdens de reis.

Voor JRS moet detentie als maatregel in het migratiebeleid worden vervangen door het ontwikkelen van leefbare alternatieven. Maar in België stellen we vast dat er te weinig wordt geïnvesteerd in (open) terugkeerwoningen en meer in (gesloten) gezinseenheden, en dat in 2019 zelfs nieuwe gesloten centra zullen worden opgericht. Via getuigenissen en vaststellingen op het terrein zal de kiezer concrete informatie krijgen over het opsluiten van migranten en over de nefaste gevolgen van hun detentie.

JRS wil concrete maatregelen promoten voor de sociale integratie van de vluchtelingen. De gastvrijheidsgemeenschappen die door JRS in verscheidene Europese landen werden opgestart en de evaluatie ervan in het kader van het I Get You-project, bezorgen ons een expertise die onder de aandacht moet worden gebracht. De campagneactiviteiten zullen in april en mei lopen op de sociale media, op de campagnesite en tijdens nationale evenementen.