Onze aanbevelingen voor de federale verkiezingen

Op 9 juni is het zo ver. Dan stemmen we voor een nieuw federaal parlement. Migratie is een onderwerp dat ons allemaal raakt. Het blijkt dan ook bij de kiezer hoog op de agenda te staan.

Al 21 jaar zit JRS Belgium op het terrein en bezoeken we wekelijks de administratieve detentiecentra voor migranten. Vanuit onze expertise doen wij enkele noodzakelijke aanbevelingen.

In België worden elk jaar 6.000 tot 8.500 mensen opgesloten met oog op hun uitzetting naar hun land van herkomst of transit. Deze mensen worden gedetineerd zonder veroordeling of einddatum. Het is omdat we week na week vaststellen hoe schadelijk en inhumaan detentie is dat we ook pleiten voor een paradigmashift. Detentie moet de uiterste uitzondering worden. De detentiecentra zijn bovendien kostelijk en leiden niet tot duurzame oplossingen. Een persoon opsluiten kost €237/dag, personeelskosten niet inbegrepen, en de overgrote meerderheid van de personen die worden verwijderd worden teruggestuurd naar een Europees land of naar landen waarvan de onderdanen geen visum nodig hebben om naar België terug te komen.

De paradigmashift waar we voor pleiten kan, realistisch, niet van de ene op de andere dag gebeuren. Tijdens deze legislatuur besliste de regering om het plan van de vorige regering om de administratieve detentiecentra uit te breiden te herbevestigen. Maar ook startten steden zoals Gent en Antwerpen met pilootprojecten voor opvang en toekomstoriëntatie voor mensen zonder wettig verblijf, kwam er een (onvolledig) akkoord om kinderen niet meer op te sluiten en zouden bepaalde categorieën onverwijderbaren toegang krijgen tot verblijf, wat hun detentie zou voorkomen. Het uitwerken van alternatieven aan de ene kant en de onttrekking van bepaalde groepen aan detentie aan de andere kant is volgens ons de weg voorwaarts om die shift te verwezenlijken. Daartoe dienen ook onze aanbevelingen:

PDF - 630.4 kio