Onze organisatie

Jesuit Refugee Service werd gesticht in 1980 als internationale katholieke organisatie in Rome door Pedro Arrupe S.J. Door het toenemend aantal vluchtelingen in België werd in 2001 JRS Belgium gesticht als tweetalige Belgische afdeling van JRS.

Het kantoor in Brussel telde aanvankelijk 3 personen, waarvan twee Jezuïeten. Sindsdien werken Jezuïeten, religieuzen en leken binnen JRS Belgium samen met een netwerk van vrijwilligers die vooral actief zijn in de gesloten centra.

Op 4 december 2007 werd JRS Belgium omgevormd tot een VZW waarvan de statuten terug te vinden zijn in het Belgisch Staatsblad. De Raad van Bestuur van JRS Belgium wordt gelast met het beheer en de vertegenwoordiging van de vereniging.

De Raad bestaat uit 6 leden die aangesteld werden door de algemene vergadering:

  • Xavier Ortegat, voorzitter
  • Philippe Marbaix S.J., afgevaardigde van de Provinciaal van de BML
  • Leo de Weerdt S.J., gedelegeerde van de Regionale Overste ELC
  • Hamida Chikhi
  • Paul Van Bets
  • Alain De Neef
  • Arno Hoc

JRS Europe is een regio van Jesuit Refugee Service. Het is een project van de Conferentie van Europese provincialen van de Jezuïeten en dus een interprovinciaal werk van de sociëteit dat 20 Europese Jezuïetenprovincies omvat.

Twee keer per jaar komen de directeurs van alle JRS kantoren in Europa samen tijdens een regionale coördinatiebijeenkomst. Dan wordt de strategische planning voor de regio uitgestippeld. De JRS medewerkers en vrijwilligers in Europa ontmoeten elkaar jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering.

Over JRS
Ontstaansgeschiedenis
Onze visie
Onze waarden
Ons team