Op zoek naar een vrijwillige detentie bezoeker/ster in Merksplas

JRS Belgium zoekt een bijkomende vrijwillige kracht voor haar bezoekwerk in detentie voor een engagement van minstens 1 jaar

Jesuit Refugee Service (JRS) Belgium is het Belgische kantoor van een internationale organisatie wereldwijd werkzaam in 58 landen. Een organisatie die leven geeft aan projecten van hoop in een wereld waar onrechtvaardige structuren mensen hun land laten ontvluchten. We willen bij mensen zijn die onze maatschappij uitstoot.
In België begeleiden, dienen en verdedigen we mensen in detentiecentra voor migranten, al meer dan 20 jaar. We laten hen niet los en strijden voor het einde van de administratieve detentie, een praktijk die we ervaren als, onrechtvaardig, disproportioneel, duur en bovenal schadelijk voor alle betrokkenen. Onze opgebouwde expertise gebruiken we om deze praktijk aan te klagen en alternatieve voorstellen uit te werken.

Waarom zou je je engageren als vrijwilliger bij JRS Belgium?

Je komt in een organisatie terecht, die deel uit maakt van het wereldwijde netwerk van mensen die eenzelfde visie delen en actief hun schouders zetten onder het realiseren van een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving. Bij JRS Belgium ga je als bezoeker zelf actief bijdragen aan de missie om op stap te gaan met mensen aan de rand van onze samenleving.

JRS is een netwerk met een sterke visie en missie en met aandacht voor de spirituele dimensie van sociaal werk. Als sociale werking van de jezuïetengemeenschap willen we daar zijn waar niemand anders is. We laten mensen, in het bijzonder onze medewerkers, niet in de steek. We laten mensen groeien in hun werk en geven ruimte voor creativiteit. Bij JRS Belgium kom je in een team van 15 medewerkers en 25 vrijwilligers terecht die hecht met elkaar verbonden zijn. Om bij ons te kunnen werken moet je een sterk gevoel voor rechtvaardigheid meebrengen en goesting om participatief te werken. Je ziet de menselijke impact van ons begeleidingswerk in detentie en je wil de wereld vertellen wat detentie met mensen doet.

Taken

 • Je brengt twee/drie keer per maand (om de twee weken) in duo een bezoek aan het administratief detentiecentrum voor migranten in Merksplas (CIM). Je bezoekt hier mensen die asiel zoeken of die zonder wettelijk verblijf in België leven. Zij worden hier geplaatst door de Dienst Vreemdelingenzaken. Je luistert naar de gedetineerden, begeleidt hen op een deel van hun weg, monitort de omstandigheden in de detentiecentra en bespreekt je observaties met het bezoekersteam en zijn juridische experts.
 • Je verzekert een juridische en sociale opvolging van de mensen die je ontmoet (opstellen van een bezoekersverslag, contact opnemen met advocaten, familieleden, de overheid…) in samenwerking met onze partnerorganisaties; 
 • Je onderhoudt een constructieve dialoog met de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Je maakt actief deel uit van het bezoekersteam van JRS

Vaardigheden en attitude

 • Je sluit je aan bij de visie en de missie van JRS en je wilt je actief inzetten voor vluchtelingen en gedwongen migranten
 • Detentiewerk is geen juridisch, sociaal of psychosociaal werk, maar heeft toch elementen van alle drie dimensies. Je moet daarom bereid zijn om jezelf vertrouwd te maken met deze drie componenten van dit werk
 • Het ontmoeten van mensen van over de hele wereld staat centraal in dit werk. Sterke communicatieve, sociale en interculturele vaardigheden zijn daarom essentieel. Je zult geconfronteerd worden met moeilijke individuele lotgevallen en met een systeem van beperkingen op basisvrijheden. Persoonlijke maturiteit, een sterk ontwikkeld individueel waardesysteem en het vermogen om je eigen grenzen te bewaken zijn daarom essentieel.
 • Je hebt actieve kennis van het Nederlands of het Frans.

Bijkomende troeven

 • Kennis van het migratievraagstuk op Belgisch en wereldvlak
 • Opleiding in sociaal werk, psychologie, rechten, criminologie en/of werkervaring met vluchtelingen en migranten
 • Tweetaligheid Nederlands-Frans
 • Kennis van andere vreemde talen (Arabisch, Spaans, Farsi, Dari, Engels , …)
 • Een rijbewijs B

Wat bieden wij jou?  

 • Een dynamisch team met een ziel voor de missie, visie en waarden van JRS. 
 • Professionele begeleiding in teamintervisies en – supervisies.  
 • Vormingsmogelijkheden met oog voor collectieve en individuele noden.
 • Een verplaatsingsvergoeding

Werktijden en werkplaats
Indiensttreding: zo snel mogelijk
Kantoor in Brussel (metro Montgomery) voor bijeenkomsten en vormingen
Bezoeken in Merksplas woensdag of donderdag

Ben je geïnteresseerd?  
Stuur voor 20 juni je motivatiebrief met cv naar: Jörg Gebhard, Directeur JRS Belgium, jorg@jrsbelgium.org