Oproep aan de federale regering: kinderen horen niet thuis in een gesloten centrum

In enkele weken, of zelfs enkele dagen, zullen kinderen opnieuw opgesloten worden in een gesloten centrum in België. Wij, het middenveld, organisaties uit verschillende sectoren zoals o.a. onderwijs, jeugd, cultuur, sport en geloof, kunnen dit niet aanvaarden. Wij roepen onze regering vandaag op om deze grens niet te overschrijden en af te zien van dit project.

Kinderen, die meestal in België opgegroeid zijn, zullen binnenkort van hun school, uit hun sportclub, uit hun vriendenkring en uit hun wijk gehaald worden om opgesloten te worden, enkel en alleen omdat zij of hun ouders geen verblijfsrecht hebben in België. Anderen zullen in detentie geplaatst worden enkele uren nadat ze in België aankwamen, omdat hun ouders geen toegang krijgen tot het grondgebied.

Om dit onmenselijk project uit te voeren heeft onze federale regering een notoire plek gekozen: de kinderen zullen, samen met hun gezin, opgesloten worden naast het centrum 127bis in Steenokkerzeel, op 250 meter van de landingsbaan van Brussels Airport. Ook al duurt de detentie maar een nacht, een dag of één uur: niets kan rechtvaardigen om een kind op te sluiten.

Ons standpunt: Een kind sluit je niet op. Punt.

Detentie van kinderen schendt de rechten van het kind. Detentie van kinderen omwille van immigratieredenen druist altijd in tegen het principe van het hoger belang van het kind.

De ingrijpende, nefaste impact van detentie op de gezondheid, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen is reeds herhaaldelijk aangetoond, zelfs als de detentie van zeer korte duur is en onder omstandigheden die “aangepast” zouden zijn.

Alle kinderen, of het nu gaat om vluchtelingen-, asielzoekende of migrantenkinderen of niet, moeten behandeld worden als kinderen en dat in volledige overeenstemming met het internationaal recht inzake kinderrechten.

Alle kinderen, of het nu gaat om vluchtelingen-, asielzoekende of migrantenkinderen of niet, moeten vrij zijn. Vrijheid is een fundamenteel recht. Kinderen mogen nooit vastgehouden worden in detentie enkel op basis van hun migratiestatus of die van hun ouders of voogd.

Alle kinderen, of het nu gaat om vluchtelingen-, asielzoekende of migrantenkinderen of niet, moeten verzorgd en beschermd worden. Het belang van het kind moet steeds de belangrijkste overweging zijn bij elke beslissing of maatregel die een Staat neemt betreffende een kind.

Wij, 281 Belgische organisaties, roepen de federale regering op om dit project onmiddellijk te staken, want een kind sluit je niet op. Punt.

EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT. is een campagne van Platform Kinderen op de Vlucht, in samenwerking met Caritas International, Ciré asbl, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en JRS Belgium en werd mee ondertekend door 281 Belgische organisaties.

Bekijk het overzicht van alle ondertekenende organisaties op www.eenkindsluitjenietop.be.