Vacature

Jesuit Refugee Service Belgium zoekt een halftijds medewerk(st)er voor bezoeken aan terugkeerwoningen voor migrantengezinnen

Jesuit Refugee Service Belgium is de Belgische afdeling van Jesuit Refugee Service (JRS), een internationale NGO die werd opgericht door de Jezuïeten en in meer dan 50 landen actief is. Haar missie is vluchtelingen en personen die gedwongen werden hun streek van herkomst te verlaten, te begeleiden, te dienen en hun rechten te verdedigen.

In België geeft JRS prioriteit aan het ondersteunen van vreemdelingen die worden vastgehouden (individuele personen in gesloten centra en families in terugkeerwoningen) met het oog op hun uitzetting. Door bezoeken bieden de leden van JRS Belgium deze personen, in samenwerking met andere NGO’s, een volwaardige begeleiding (moreel, sociaal, juridisch…). JRS bepleit ook de zaak van vluchtelingen en gedwongen migranten door contacten te onderhouden met de betrokken autoriteiten en door sensibilisering van een breder publiek. We besteden in het bijzonder aandacht aan de meest kwetsbare vluchtelingen. Om ons beter te leren kennen: www.jrsbelgium.org.

Taken

• Wekelijks een bezoek brengen in duo aan families in een terugkeerwoning, waar gezinnen geplaatst worden die asiel zoeken of die onregelmatig in België verblijven;
• De juridische en sociale opvolging verzekeren in samenwerking met onze partnerorganisaties (opstellen van een bezoekersverslag, contact opnemen met advocaten, familieleden, de overheid…)
• Families een integrale begeleiding bieden op basis van het case management model : hen helpen om hun noden, sterktes en doelen te identificeren zodat zij zich in het zoeken van duurzame oplossingen kunnen inzetten
• Deelnemen aan onze evaluatie van de werking van de terugkeerwoningen.
• Deelnemen aan de reflectie van de organisatie over het creëren van alternatieven voor detentie
• Regelmatig (schriftelijke en mondelinge) getuigenissen brengen vanuit uw ervaring op bezoek (in scholen, op een conferentie, in een nieuwsbrief,…)

Vaardigheden en attitude

De bezoek(st)er:
• Wil zich voor vluchtelingen en gedwongen migranten inzetten volgens de missie van JRS
• Is sociaal vaardig en kan deze vaardigheid actief inzetten in persoonlijke gesprekken
• Beheert het begeleidingsproces met aandacht voor het aanspreken van de juiste partners
• Heeft zin voor initiatief en teamwerk, o.a. in duo-verband
• Kan bezoekersverslagen opstellen en is vertrouwd met informaticatools
• Kan flexibel meedraaien in veranderende omstandigheden
• Heeft een actieve kennis van het Frans, het Nederlands en het Engels
• Is in het bezit van een rijbewijs.

Bijkomende troeven

• Kennis van andere vreemde talen
• Kennis van het Belgische vreemdelingenrecht;
• Opleiding in sociaal werk of psychologie,
• Werkervaring met gezinnen /vluchtelingen en migranten;
• Motivatie om te werken in een associatie die zich inzet voor het aanklagen van onrechtvaardige toestanden/structuren;
• Het delen van de christelijke waarden van JRS is een bijkomende troef voor uw integratie in het team.

Werktijden en werkplaats

• Een halftijds contract (19u per week) tegen onbepaalde tijd
• Functie 4.2 van paritair comité 329.02
• Onmiddellijke indiensttreding
• Bezoeken in Beauvechain, Tubize, Zulte, Tielt en Sint Gillis Waas;
• Kantoor in Brussel
Wat kan JRS u bieden
• Een dynamisch team met een ziel voor de missie en visie van JRS
• Professionele teamintervisies en -supervisies
• Een kader van ondersteuning begeleid door een Team ondersteuningsmanager
• Een vormingsbeleid met oog voor collectieve en individuele noden van bezoekers

Praktisch

• De kandidaturen, met cv en motivatiebrief, moeten gericht worden aan:
Baudouin Van Overstraeten, Directeur JRS Belgium, directeur@jrsbelgium.org
• Deadline: uiterlijk op maandag 9 september 2019