Verdedigen in detentie

De nadruk van ons pleitwerk ligt op administratieve detentie. Detentie moet een uiterst uitzonderlijke maatregel zijn, zowel volgens de Europese als de Belgische wetgeving. Daarom is de ontwikkeling van alternatieven voor detentie een dringende noodzaak.

Voor het verdedigen van de rechten van vluchtelingen en gedwongen migranten werkt JRS-B samen met andere organisaties die toegang hebben tot de gesloten centra (Transitgroep).

De komende jaren heeft JRS-B bijzondere aandacht voor

  • het verbeteren van de kwaliteit van de juridische bijstand in detentie;
  • het behouden van de eenheid van gezinnen;
  • de toestand van kwetsbare personen in detentie;
  • het proces van gedwongen uitwijzing van vreemdelingen.

Het beleidswerk van JRS

  • komt voort uit onze nauwe betrokkenheid bij vluchtelingen en gedwongen migranten;
  • vloeit voort uit het begeleiden en dienen;
  • is nauw verbonden aan de projecten van JRS-B;
  • is geïnspireerd door de spiritualiteit van Ignatius;
  • is gefundeerd op onze vaststellingen en ervaringen tijdens de detentiebezoeken.

Rechten verdedigen
Onze standpunten
Publicaties