Verdwaald in procedures (video)

Noumidia wil advocaat worden. ‘s Nachts ligt ze vaak wakker. De toekomst houdt haar bezig. Ze weet niet of een universiteit haar ooit zal aanvaarden, want ze heeft geen wettig verblijf.

Noumidia en haar ouders zetten zich in om aan een duurzame toekomst te werken samen met hun begeleiders van JRS Belgium. Mensen zonder papieren vinden zonder begeleiding de weg niet in de ingewikkelde migratieprocedures. Of ze verliezen de moed in het jarenlang juridisch steekspel. We kunnen hen niet zomaar verantwoordelijk stellen voor hun migratieparcours, dat bol staat van de onzekerheid.

JRS Belgium gaat aan de slag met de gezinnen voor wie een gedwongen uitwijzing dreigt. De thuisbegeleiders gaan op stap met gezinnen zonder papieren om in de wirwar van obstakels een weg vooruit te vinden. We gaan samen met hen op zoek waar er een duurzame toekomst is. Is er legaal verblijf hier in België mogelijk of zijn er reële en duurzame oplossingen in het land van herkomst of elders?

Omdat mensen zoals het gezin van Noumidia en haar mama Asmaa anders dreigen gearresteerd te worden met het oog op een gedwongen uitwijzing, is Plan Together een alternatief voor detentie. Als overheden meer investeren in begeleiding en minder in opsluiting wordt uiteindelijk iedereen daar beter van.

Kinderen zoals Noumidia mogen geen tweederangsburgers zijn of worden. Overheden en ngo’s kunnen partners zijn door in dialoog met gezinnen zoals dat van Noumidia op zoek te gaan naar een gepaste oplossing in het belang van de kinderen zodat ze volwaardig lid kunnen zijn van de samenleving.