Wat is migratiedetentie?

De detentie van vreemdelingen is een administratieve maatregel genomen door de Dienst Vreemdelingen Zaken (DVZ).

Uitgeprocedeerde asielzoekers en andere personen zonder verblijfsrecht kunnen door DVZ worden teruggestuurd naar hun herkomstland of naar een vroeger transitland. Met het oog op deze gedwongen repatriëring worden zij gearresteerd en zonder voorafgaandelijk vonnis vastgehouden in een gesloten centrum.

Ook asielzoekers die toekomen aan de grens, meestal in de luchthaven, worden systematisch in dezelfde gesloten centra vastgehouden in afwachting van de mogelijke toekenning van een internationale bescherming en van het daarmee gepaard gaande verblijfrecht in België.

Waar ze zijn
De impact
JRS-B in de gesloten centra
Enkele cijfers