Alternatieven voor detentie

Advies wetsvoorstel tot invoering van een verbod op opsluiting van minderjarigen

Alternatieven voor detentie zijn de enige manier om te breken met de praktijk van administratieve detentie – waar deze na individueel onderzoek noodzakelijk blijkt – als de hoeksteen van het terugkeerbeleid.

Terugkeerwoningen zijn het enige alternatief dat in België echt werd toegepast. Voor dit initiatief zijn er niet genoeg middelen ter beschikking gesteld om ze te doen werken zoals oorspronkelijk geambieerd: ondergefinancierd, hebben ze nooit kunnen investeren in de noodzakelijke infrastructuur en in het personeel dat kan waken over de specifieke belangen van kinderen. Nochtans waren ze bedoeld om het lot te verbeteren van kinderen die voordien van hun vrijheid werden beroofd.

De gezinswoningen van het centrum 127bis daarentegen zijn voorzien van een hoogwaardige infrastructuur, gespecialiseerd toezicht op kinderen en een keuzeaanbod van begeleide activiteiten voor kinderen. Paradoxaal genoeg zijn de inspanningen van de overheid om de plaatsen die families ontvangen aan te passen aan de noden van families met kinderen gereserveerd voor het “einde van de keten”, namelijk de opsluitingscentra waarvan de terugkeerwoningen het gebruik moesten vermijden.

Ons volledig advies vindt u hier.