Spiritualiteit

De opdracht van JRS-Belgium bestaat erin mensen in de gesloten centra en terugkeerwoningen te begeleiden, te dienen en hun rechten te verdedigen. Als christelijke organisatie en werk van de Sociëteit van Jezus (jezuïeten) vindt JRS zijn inspiratie in de liefde en het mededogen van Jezus voor de armen en uitgestotenen. Wij geloven dat God aan het werk is in de mensengeschiedenis, ook in zijn meest tragische episodes.

U vindt hier meer over dit geloof dat ons inspireert en over de waarden die ons werk doordringen. Onze christelijke inspiratie sluit niet uit dat wij samenwerken met mensen die een ander geloof of overtuiging hebben, maar die onze missie en waarden onderschrijven.

 • Een fout maken

  In het boeddhisme is een fout maken geen probleem. Onvolmaakt zijn is geen probleem. Is dat niet heerlijk? Dat betekent dat we de vrijheid hebben een menselijk wezen te zijn, in plaats van te denken dat we een wonderbaarlijk iemand zijn die nooit een vergissing begaat. Het is toch verschrikkelijk te denken dat we geen fout mogen maken, want in (...)
 • Liefde

  Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel aan je arm: want de liefde is sterk als de dood, met de onverbiddelijkheid van het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten. Haar vonken zijn bliksemschichten, vlammen van de heer. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, geen rivier spoelt haar weg. Al bood iemand alles wat (...)
 • Twee waardesystemen

  In zijn Geestelijke oefeningen (136-148) roept Ignatius van Loyola op om je te bezinnen over “twee standaarden, de een van Christus, onze opperbevelhebber en Heer, de ander van Lucifer, doodsvijand van onze menselijke natuur”. Het zijn twee verschillende waardesystemen, twee tegengestelde krachten, twee strategieën die in onze wereld en in ons (...)
 • Zin voor het mysterie

  Na te hebben gesproken over de verrijzenis van Christus, die overal kiemen van de nieuwe wereld doet opschieten, gaat de paus als volgt verder. Omdat we die nieuwe kiemen niet altijd zien, hebben we nood aan innerlijke zekerheid, namelijk de overtuiging dat God in alle omstandigheden zijn werk kan doen, zelfs te midden van schijnbare (...)
 • De gelijkenis van het zaad

  “Met het koninkrijk van God gaat het als met iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid. Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe. Vanzelf draagt de aarde vrucht, eerst de groene spriet, dan de aar, dan het graan in de volle aar. Wanneer de vrucht zover is, slaat hij er (...)